Voimaa vastuunoton kulttuurista - Accountability Builder TM

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

 
Kuinka usein kuulet alla olevia lausumia?
 • "Se ei kuulu meille"
 • "Kyllä me tehtiäsi, mutta pääkonttori / asiakas / markkina / tuotteet jne....."
 • "Muuten kyllä, mutta vasta sitten kun ...."
 • "Järjestelmät vaan on niin kankeet eikä tieto kulje"
Syyttely ja selittely on suorituskyvyn hautausmaa. Perinteinen rankaiseva ja syyllisiä etsivä käsitys vastuunotosta valitettavasti vain voimistaa tätä n.k. "Linjan alapuolella" käyttäytymistä: Vastuunottoa tarvitaan ainoastaan silloin, kun jotain menee pieleen.
 
Mitä vääränlaisesta vastuunoton kulttuurista seuraa? Usein johto koettaa poistaa esteet esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 • Käynnistetään lukuisa määrä uusia projekteja ja hankkeita, joiden avulla esteet pyritään yksi kerrallaan poistamaan
 • Muutetaan organisaatiota tai lisätään resursseja
 • Päätetään siirtää aikataulua
Tuottavatko nämä toimet tuloksia vai hämärtyykö fokus? Mikäli juurisyy onkin toimintakulttuurissa, toimet eivät välttämättä tuota tulosta.
 • Saadaanko nämä hankkeet onnistuneesti maaliin?
 • Tyhjeneekö lista entisten poistuttua vai tuleeko uusia esteitä?
 • Muuttuko ajattelu ja toiminta uuden organisaation myötä?
Tulokset tuottava positiivinen vastuunoton kulttuuri
 • Aloitteellinen Vastuunotto (Accountability) määrittää vastuunoton tavalla, joka kasvattaa motivaatiota, omistajuutta, innovatiivisuutta, aloitteellisuutta ja rohkeutta.
 • Partners In Leadershipin kehittämä, vuosikymmenten tutkimus- ja kehitystyöhön pohjautuva ja moninkertaisesti palkittu menetelmä on oivalluttava ja intuitiivinen.
 • Se auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan
Suosittelemme valmennusta, mikäli 
 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa
Osallistumispäätöksen tueksi voi tehdä nopean arvion oman organisaatiosi vastuunoton kulttuurin tilasta
 • Tee web-arviointi tästä linkistä.
 • Arviointi kestää vain muutamia minuutteja. Saat raportin sähköpostilla. 
Osallistujat ovat erityisesti pitäneet
 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta


Ennen valmennusta

 • Esilukemisena tiivistelmä Oz Principle menetysteoksesta (Executive summary englanniksi ja sen suomennos)
 • Oman käyttäytymisen itsearviointi vastuunoton kulttuurin näkökulmasta (16 tutkitusti parhaan käytännön arviointi web-arviointina)


Valmennus/työpajapäivä klo 8-16

Tauot

 • 08:00 - 8:30 yhteinen aamiainen, 12:00 - 12:30 lounas, 14:00 iltapäiväkahvi ja hedelmät + muutama 10 minuutin tauko tarpeen mukaan
 • Päivä on tiivistahtinen
   

Työpaja klo 08:30 - 16:00 

 • Vuorovaikutteinen ja oivalluttava työpaja, jossa harjoitellaan positiivinen Aloitteellisen Vastuunoton kulttuuri
  • Selittelypeli, sen tunnistaminen ja käsittely: miten autan sekä itseni että toiset ulos uhrikehältä keskittymään asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa
  • Vastuunoton askeleiden NORT-malli  Näe, Omista, Ratkaise, Toimi ja niihin liittyvät 16 tutkitusti parasta käytäntöä
  • Ajattelutapa, jossa noustaan olosuhteiden yläpuolelle ja haetaan ratkaisuja, ei oikeutusta alisuoritukseen
 • Valmennuksen rakentuu organisaation nk. Avaintulosten (3 tärkeimmäksi priorisoitua tulosta) saavuttamisen ympärille
  • Mitkä esteet ovat tärkeimpiä ylittää ja mihin voidaan vaikuttaa
  • Mitä muuta minä vielä voin tehdä - ratkaisujen tuottaminen
  • Toimintasuunnitelma tärkeimpien esteiden raivaamiseen ja onnistumiseen

Työpajassa käytetään apuna korkeatasoista työkirjaa, jota osallistuja voi valmennuksen jälkeen käyttää keskeisten asioiden kertaamiseen ja syventämiseen.
 

Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n. 6 tuntia omassa tahdissa itsenäisesti ja itselle sopivina ajankohtina
  • Verkkokoulu PILtools.com käyttöoikeus 45 päivän ajan ensimmäisestä kirjautumisesta
  • Ohjatun verkkokoulun monimuoto-opetus (videoita, testejä, palautetyökalu)  kertaa ja syventää keskeisiä asioita
  • Lyhyen loppukokeen hyvksytystä suorittamisesta osallistuja saa henkilökohtaisen sertifikaatin
 • Coaching-keskustelu 30 min n. 2 viikkoa valmennuksen jälkeen (puhelin/web)
  • Keskustellaan, miten osallistuja on edistynyt
   • Onnistumiset
   • Kohdatut haasteet ja mitä osallistuja vielä voi tehdä
   • Eteneminen ja jatkotoimet

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!