Tietosuojaseloste

Yleistä

Oppia.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja kunnioittaa tietosuojaa. Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn MyOppia-sivulla, jossa voit hallinnoida ja rajata tietojesi käyttöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka keräämme, käytämme, suojaamme ja jaamme asiakkaidemme henkilötietoja. Asiakkaidemme on hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot voidakseen käyttää Oppia.fi palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan luokitella kolmeen ryhmään: käyttäjän antamiin tietoihin, verkkopalveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja seuraavasti:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun tarjoamiseen
 • Erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseen
 • Tuotesuositusten ja personoidun markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseen

Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, ja pyrimme aina ylläpitämään korkeinta tietoturvatasoa henkilötietojen käsittelyssä. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai tietojen käsittelykäytännöistämme, ota meihin yhteyttä. 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:
Wakaru Oy / Oppia.fi (y-tunnus 1925869-3)
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
0207 413 330

Olemme sitoutuneet varmistamaan tietojesi turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn noudattamalla soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai tietosuojasta, voit olla yhteydessä meihin sähköpostilla: privacy@oppia.fi

Turvallisuussyistä emme käsittele arkaluonteisia tietoja tai tietoturvaan liittyviä asioita sähköpostitse. Mikäli kyseessä on tällainen kysymys, pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan puhelimitse.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten nimi
  • Työhön liittyvät tiedot, kuten yritys ja työtehtävät / titteli
  • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostotiedot, kuten tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut ja palautteet
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tiedot ja tunnisteet, joita käytetään tuotesuositusten ja muiden kohdennettujen sisältöjen tuottamiseen

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

Huomioithan, että keräämme vain tarpeelliset tiedot palvelujemme tarjoamiseksi ja parantamiseksi sekä soveltuvien lakien ja asetusten noudattamiseksi. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hallintaan
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Oppia.fi-palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen
 • Asiakaskokemuksen personoimiseen ja parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Personoidun ja kohdennetun sisällön sekä markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen ja turvallisuuden parantamiseen
 • Paremman ja tehokkaamman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Oppia.fi:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti estämään luvaton pääsy sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuva tietojen hävittäminen, muuttaminen, luovuttaminen, siirtäminen tai muu laiton käsittely.

Oppia.fi säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalimme ja kaupankäynnin järjestelmien tekninen tietoturva ja prosessit ovat korkeatasoisia. Palvelimemme on suojattu tietomurtoja, palvelunestohyökkäyksiä ja muita tietoturvariskejä vastaan.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissamme parhaita tietosuojakäytäntöjä, kuten tiedon konsolidointia, minimointia, pseudonymisointia, anonymisointia ja salausta. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astueen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Pääsyä henkilötietoihin valvotaan jatkuvasti ja se on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Heidän kanssaan on solmittu sopimus, joka sisältää velvoitteen noudattaa tietosuoja-asetuksen määräyksiä ja käsitellä tietoja luottamuksellisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan Oppia.fi palvelussa työskentelevillä henkilöillä. Kaikki työntekijämme on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja eettisesti. Jokainen työntekijämme pääsee käsiksi asiakastietoihin vain niissä määrin kuin se on hänen työtehtäviensä hoitamiseksi tarpeellista.

Joissain tapauksissa käytämme luotettavia sopimuskumppaneitamme, jolloin tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille. Kaikkien kumppaneidemme kanssa on tehty sopimukset, joissa on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Lisätietoja kolmansista osapuolista on saatavilla kappaleessa "Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?".

Henkilötietojen käsittelyn vastuullinen taho on:

Wakaru Oy / Oppia.fi (Y-Tunnus 1925869-3)

Kumpulantie 3

00520 HELSINKI

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Joitakin tietoja saatetaan säilyttää pidempään, mikäli se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain mukaisten vastuiden täyttämiseksi ja niiden noudattamisen osoittamiseksi.

Voimme poistaa tai anonymisoida sinua koskevat henkilötiedot pyynnöstäsi Oppia.fi:n järjestelmistä. Huomioithan, että tämä poisto- tai anonymisointitoimenpide on peruuttamaton, eikä poistettuja asiakastilejä voida palauttaa.

Joissakin tapauksissa laki saattaa asettaa velvollisuuksia säilyttää tietoja pidempään, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kirjanpitolaki saattaa määritellä pidemmät säilytysajat tiedoille, riippumatta siitä, sisältävätkö ne henkilötietoja vai eivät.
 • Kuluttajansuojalain mukaisten vastuiden täyttäminen.
 • Järjestelmien lokitiedot kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota turvallisen ja laillisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Varmuuskopiot otetaan säännöllisesti tietojärjestelmistämme ja tietokannoistamme, jotta voimme varmistaa tietojen turvallisuuden, korjata virhetilanteita sekä taata palvelumme jatkuvuuden ja tietoturvan.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Millaisia oikeuksia minulla on?

 • Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
 • Pääsy omiin henkilötietoihisi: Sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
 • Oikeus oikaisuun: Voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen: Tietyin edellytyksin sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi MyOppia-tilinhallintasivulla.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, jos emme voi toteuttaa jotakin pyyntöäsi kokonaan, kuten poistaa kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi kirjanpitolain mukaiset tiedot) tai oikeus.

Mikäli havaitset, että tietojesi käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Oppia.fi järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: privacy@oppia.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Oppia.fi on sitoutunut mahdollistamaan asiakkailleen vaikuttamisen heidän tietojensa käsittelyyn.

Voit itse hallinnoida suoramarkkinointia, lisäarvopalveluja ja päättää, haluatko vastaanottaa erilaisia markkinointiviestejä. Voit tehdä nämä valinnat MyOppia-tilinhallintasivulla. Palvelumme kehittyy jatkuvasti, joten saatavilla olevia toimintoja saatetaan päivittää, muuttaa tai poistaa.

Voit myös halutessasi lopettaa asiakastilisi ja pyytää Oppia.fi:tä poistamaan henkilötietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

On tärkeää huomata, että joissakin tapauksissa kaikkia tietoja ei voida poistaa, sillä lainsäädäntö saattaa vaatia osan asiakkaaseen liittyvän tiedon säilyttämistä.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille tapahtuu aina EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Oppia.fi oma lasku
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa

Oppia.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin MyOppia tilinhallinta-sivulla.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Oppia.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Olemme siirtyneet käyttämään eurooppalaista, GDPR-yhteensopivaa analytiikkatyökalua, Matomoa, joka korvaa aikaisemmin käytetyt Google Analyticsin ja Google Tag Managerin. Matomoa käytetään sivustomme käytön, suosittujen tuotteiden, trendien sekä myynnin analysointiin ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen. Matomolle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen palveluiden kehittymisen tai lainsäädännön muutosten myötä. Jos teemme merkittäviä muutoksia tähän selosteeseen, ilmoitamme siitä selkeästi rekisteröidyille asiakkaille esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin tai ilmoituksen palvelussamme. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa, onko tähän tietosuojaselosteeseen tehty päivityksiä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tähän tietosuojaselosteeseen, tietojesi käsittelyyn tai yksityisyytesi suojaukseen liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: privacy@oppia.fi

Muissa asioissa, kuten tuotteisiin tai palveluihimme liittyvissä kysymyksissä, asiakaspalvelumme on valmis auttamaan. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse: info@oppia.fi

Pidämme yksityisyyttäsi erittäin tärkeänä, ja sitoudumme käsittelemään kaikki henkilötietojesi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvät kysymykset huolellisesti ja nopeasti.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä