Neuvotellen tuloksiin

Längd: 1.0 dagar
Kursens prissättning
.
hinta 4-10 hengelle
Fast pris
2 490 €
Pris för material
5 €

Kursbeskrivning

Valmennus sisältää tietoiskuja neuvotteluista ja käytännön harjoituksia. Päivän aikana tehdään vuorovaikutustyylitesti ja harjoitellaan motivoivaa puhumista ja toteutetaan muutama aito neuvottelutilanne.
 
Valmennuksen sisällöt jakautuvat kahteen osaan:

Neuvottelu työvälineenä

 • Neuvotteluprosessin eri osat
 • Tavoitteellinen valmistautuminen neuvotteluun
 • Neuvottelustrategiat ja –taktiikat
 • Neuvottelijan tyylin ja osallistumistapojen vaikutus neuvottelun kulkuun
 • Ristiriitojen ratkaiseminen ja asian päätökseen vieminen

Taitavan osallistujan vuorovaikutustaidot

 • Myönteiseen keskusteluilmapiiriin vaikuttavat tekijät
 • Taitavilla kysymyksillä olennainen asia esiin
 • Kuuntelemisen ja argumentoinnin taidot neuvottelussa
 • Sanaton viestintä neuvottelussa
 • Motivoiva puhuminen ja vaikuttamisen taidot
 • Tunnereaktiot ja vaikutelmien hallinta


Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!