Neuvotellen tuloksiin

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta sekä oppilaskohtaisesta materiaali hinnasta.
hinta 4-10 hengelle
Kiinteä hinta
2 490 €
Materiaalin hinta
5 €

Tuotekuvaus

Valmennus sisältää tietoiskuja neuvotteluista ja käytännön harjoituksia. Päivän aikana tehdään vuorovaikutustyylitesti ja harjoitellaan motivoivaa puhumista ja toteutetaan muutama aito neuvottelutilanne.
 
Valmennuksen sisällöt jakautuvat kahteen osaan:

Neuvottelu työvälineenä

 • Neuvotteluprosessin eri osat
 • Tavoitteellinen valmistautuminen neuvotteluun
 • Neuvottelustrategiat ja –taktiikat
 • Neuvottelijan tyylin ja osallistumistapojen vaikutus neuvottelun kulkuun
 • Ristiriitojen ratkaiseminen ja asian päätökseen vieminen

Taitavan osallistujan vuorovaikutustaidot

 • Myönteiseen keskusteluilmapiiriin vaikuttavat tekijät
 • Taitavilla kysymyksillä olennainen asia esiin
 • Kuuntelemisen ja argumentoinnin taidot neuvottelussa
 • Sanaton viestintä neuvottelussa
 • Motivoiva puhuminen ja vaikuttamisen taidot
 • Tunnereaktiot ja vaikutelmien hallinta


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!