Motivoiva ja valmentava esimies 2

Duration: 3.0 days
Course's pricing
Fixed price
11 400 €
Material price
100 €

Description

Kohderyhmä

Osanottajat, jotka ovat suorittaneet ”Motivoiva ja valmentava esimies 1 valmennuksen” ja haluavat edelleen kehittää henkilökohtaista tehokkuuttaan.

Sisältö

Valmennuksen sisältöön vaikuttaa osanottajien preferenssit, jonka avulla kehitetään osanottajien tehokkuutta johtajina / esimiehinä.

Valmennuksessa kerrataan ”Motivoiva ja valmentava esimies 1 valmennuksen” keskeiset teemat. Tämän lisäksi valmennus sisältää seuraavat teemat: Valmennus sisältää johtamisen tärkeimmät näkökohdat:

 • Muutoksen toteutus ja hallinta
 • Toisten innostaminen hyväksymään muutos
 • Edistää henkilökohtaista kehittymistä
 • Työntekijöiden coachaaminen
 • Vaikuttamisen lisääminen
 • Tiimin jäsenten motivointi
 • Kommunikointi vaikeissa tilanteissa
 • Omien rajoitteiden haastaminen
 • Ajankäytön hallinta
 • Itsekurin kehittäminen ja organisointi
 • Priorisointi
 • Käytännön tilanteiden (case study) harjoittelu
 • Olemassa olevien Käser työvälineiden jatkokehitys

Kesto

Kolme erillistä valmennuspäivää 3 – 4 viikon välein

Osallistujat

Valmennusryhmän maksimi koko on 10 henkilöä

Menetelmät

 • Käytännönläheinen intensiivivalmennus
 • Harjoittelut, roolipelit, jotka kattavat yllämainitun sisällön
 • Konkreettinen ja motivoiva henkilökohtainen palaute (vahvuudet ja heikkoudet)
 • Osanottajien henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet
 • Käytännöntilanteiden analysointi ja coaching koskien näitä tilanteita
 • Parhaiden menettelytapojen kehittäminen


Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!