ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support

Längd: 3.0 dagar
Kursens prissättning

Kursbeskrivning

ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support -moduuli (CDS) syventää organisaation toimintamallien kehityksen osaamista ITIL® 4 Foundation -valmennuksen jälkeen. Liiketoiminnan muutos ja kehityksellinen paine asettaa koko ajan tiukentuvia vaatimuksia palveluiden kehitykselle ja palvelunhallinnalle. Palveluiden on vastattava kysyntään ja kehityksen sekä palveluympäristöön kohdistuvien muutosten pitää olla hallittavissa. Organisaatiolla tulee myös olla kyky tunnistaa, mikä on palveluiden tuottama arvo asiakkaille ja muille sidosryhmille. Arvovirtojen kehittäminen ja jatkuva parantaminen ovat edellytys arvon tuottamiselle. Tämä vaatii organisaatiolta tehokkaita ja joustavia toimintatapoja.

ITIL® 4 CDS -moduulissa palveluhallinnasta muodostetaan kokonaisnäkemys siitä, mitä jokaisella neljällä palvelunhallinnan ulottuvuudella tulee huomioida, jotta lopputuloksena saadaan tehokkaita ja arvoa tuottavia palveluita, joiden hallinta on sujuvaa. 

 1. Organisaatio ja ihmiset -osa-alueessa käsitellään ammattitaitoa, erilaisia osaamisprofiileja sekä tiimikulttuuria, sen luomista sekä johtamista.  

 1. Informaatio ja teknologia -osiossa käsitellään perustasolla esimerkiksi RPA:n (Robotic Process Automation) ja keinoälyn hyödyntämistä nykyaikaisessa palvelutuottamisessa. 

 1. Toimittajat ja kumppanit -osiossa tarkastellaan monitoimittajaympäristön hallintaa ja luodaan taustaa ajatukselle, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä hankkia ulkopuolelta. 

 1. Arvovirrat ja prosessit ovat usein organisaatioiden kehityksen painopisteinä. Valmennuksessa käydään läpi, mitä tulee huomioida arvovirtojen määrittelyssä ja esimerkkien avulla syvennetään kyvykkyyksien (practices) ja arvovirtojen yhteyttä.

Valmennuksen hyödyt

Osallistuja oppii valmennuksen aikana perusteet arvovirtojen luomisesta palveluiden kehittämiseen, toimittamiseen sekä tukemiseen. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on perustiedot seuraavista aiheista: 

 • Arvovirtojen luominen ja kehittäminen organisaation toiminnan tueksi 
 • Palvelutehokkuuden parantaminen; palvelun suorituskyvyn mittaaminen sekä ITIL® 4 -kyvykkyyksien hyödyntäminen 
 • Organisaatiorakenteiden, tiimityön, moniosaavien tiimien, tiimikulttuurin ja työntekijätyytyväisyyden huomioiminen 
 • Työn virtauksen kehittäminen: resurssienhallinta, shift left, CI/CD, priorisointi 
 • Teknologian hyödyntäminen: RPA (Robotic Process Automation), keinoäly, koneoppiminen, analytiikka 
 • Näkökulmat monitoimittajaympäristöön 
 • Viitekehyksien keskinäinen vaikutus ja tuki

Kohderyhmä 

Valmennus sopii ITIL® 4 Foundation -valmennuksen jälkeen henkilöille, jotka haluavat hyödyntää ITIL® 4 -viitekehyksen näkökulmia organisaatiossa ja joiden työtehtävät liittyvät suoraan tai välillisesti toimintamallien kehitykseen.

Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi seuraavat roolit: IT Operations Manager, Service Desk Manager, Development Manager, Developer, Infrastructure Operations Engineer, Change and Release Manager, Incident Manager, Problem Manager, Service Transition Manager, Application Operations Engineer, Availability Manager, IT Coordinator, Network Systems Administrator, IT Support Manager, Technical Support Engineer, Information Security, Data Center Support Specialist

Sisältö

Päivä 1
 • Welcome & Introductions
 • The evolution of professionalism
 • Information and technology to create, deliver, and support services
 • Value streams to create, deliver, and support services
Päivä 2
 • Wrap up, day 1
 • Value stream for new services and related practices
 • Value stream to provide user support and related practices
Päivä 3
 • Wrap up, day 2
 • How to create, deliver, and support services
 • Co-ordinate, prioritize and structure work
 • Considerations (Buy vs. Build, Sourcing, SIAM)
 • Recap and course closure

Valmennuksen aikataulu 

3 päivää, klo 9–16

Esitietovaatimukset 

ITIL® 4 Foundation -sertifikaatti

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Sertifiointi

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa.

ITIL® 4 -jatkovalmennukset

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkovalmennusta, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Moduulit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.


ITIL® 4 -laajennusmoduulit

ITIL® 4 -laajennusmoduulien avulla vastataan organisaatioiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Laajennusmoduulit, joissa ei ole esitietovaatimuksia, voit suorittaa myös ilman ITIL® 4 Foundation -sertifikaattia. Perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.


Katso esittelyvideo ITIL® 4 -jatkovalmennuksista

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!