ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support -moduuli (CDS) syventää organisaation toimintamallien kehityksen osaamista ITIL® 4 Foundation -valmennuksen jälkeen. Liiketoiminnan muutos ja kehityksellinen paine asettaa koko ajan tiukentuvia vaatimuksia palveluhallinnalle, strategiasta kehityksen kautta tuotantoon. Palveluiden on vastattava kysyntään ja kehityksen sekä palveluympäristöön kohdistuvien muutosten pitää olla hallittavissa.

Organisaatiolla tulee myös olla kyky tunnistaa, mikä on palveluiden tuottama arvo asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä miten sitä vahvistetaan. Arvovirtojen kehittäminen ja jatkuva parantaminen ovat edellytys arvon tuottamiselle. Tämä vaatii organisaatiolta tehokkaita ja joustavia toimintatapoja.

 


Palveluhallinnan neljä ulottuvuutta toimintamallien kehityksen tukena

ITIL® 4 CDS -moduulissa muodostetaan kokonaisnäkemys siitä, miten kaikki neljä palveluhallinnan ulottuvuutta tukevat sujuvaa palveluhallintaa, jolloin lopputuloksena on tehokas toiminta ja arvoa tuottavat palvelut.

 1. Organisaatio ja ihmiset -osa-alueessa käsitellään ammattitaitoa, erilaisia osaamisprofiileja sekä tiimikulttuuria, sen luomista sekä johtamista.  

 1. Informaatio ja teknologia -osiossa käsitellään perustasolla esimerkiksi RPA:n (Robotic Process Automation) ja keinoälyn hyödyntämistä nykyaikaisessa palvelutuottamisessa. 

 1. Toimittajat ja kumppanit -osiossa tarkastellaan monitoimittajaympäristön hallintaa ja luodaan taustaa ajatukselle, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä hankkia ulkopuolelta. 

 1. Arvovirrat ja prosessit ovat usein organisaatioiden kehityksen painopisteinä. Valmennuksessa käydään läpi, mitä tulee huomioida arvovirtojen määrittelyssä ja esimerkkien avulla syvennetään kyvykkyyksien (practices) ja arvovirtojen yhteyttä. 


Valmennuksessa käsiteltävät ITIL® 4 -kyvykkyydet 

ITIL® 4 Practices: Change Enablement, Deployment Management, Incident Management, Knowledge Management, Monitoring and Event Management, Problem Management, Release Management, Service Design, Service Desk, Service Level Management, Service Validation and Testing, Software Development and Management. 


Tavoite 

Osallistuja oppii valmennuksen aikana perusteet arvovirtojen luomisesta palveluiden kehittämiseen, toimittamiseen sekä tukemiseen. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on perustiedot seuraavista aiheista: 

 • Arvovirtojen luominen ja kehittäminen organisaation toiminnan tueksi 

 • Palvelutehokkuuden parantaminen; palvelun suorituskyvyn mittaaminen sekä ITIL® 4 -kyvykkyyksien hyödyntäminen 

 • Organisaatiorakenteiden, tiimityön, moniosaavien tiimien, tiimikulttuurin ja työntekijätyytyväisyyden huomioiminen 

 • Työn virtauksen kehittäminen: resurssienhallinta, shift left, CI/CD, priorisointi 

 • Teknologian hyödyntäminen: RPA (Robotic Process Automation), keinoäly, koneoppiminen, analytiikka 

 • Näkökulmat monitoimittajaympäristöön 

 • Viitekehyksien keskinäinen vaikutus ja tuki 


Esitietovaatimukset 

ITIL® 4 Foundation -sertifikaatti 


Kohderyhmä 

Valmennus sopii ITIL® 4 Foundation -valmennuksen jälkeen henkilöille, jotka haluavat hyödyntää ITIL® 4 -viitekehyksen näkökulmia organisaatiossa ja joiden työtehtävät liittyvät suoraan tai välillisesti toimintamallien kehitykseen.  

Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi seuraavat roolit: 
IT Operations Manager, Service Desk Manager, Development Manager, Developer, Infrastructure Operations Engineer, Change and Release Manager, Incident Manager, Problem Manager, Service Transition Manager, Application Operations Engineer, Availability Manager, IT Coordinator, Network Systems Administrator, IT Support Manager, Technical Support Engineer, Information Security, Data Center Support Specialist 


Koulutuspäivän aikataulu 

3 päivää, klo 9–16


Valmentajat 

Valmentajina toimivat Wakarun kokeneet ITIL-sertifoidut valmentajat. 


Valmennusmateriaali 

Materiaali on englanninkielinen ja se toimitetaan etukäteen. 


Osaamisen todistaminen sertifioinnilla 

Valmennuksen hinta sisältää englanninkielisen online-tentin, jonka suorittamiseen osallistuja voi varata valmennuksen jälkeen itselleen sopivan ajan. Ohjeistus tentin varaamiseen ja tenttimiseen käydään läpi valmennuksessa. 

 

Esittelyssä ITIL® 4 -jatkokurssit


 


Muut ITIL® 4 -jatkokurssit

ITIL® 4:ssä on yhteensä viisi jatkokurssia, jotka käsittelevät kunkin aihealueen ajattelu- ja toimintamalleja sekä tärkeimpiä kyvykkyyksiä (practices). Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy

 

ITIL® 4 -laajennusmoduulit

Uusiin ITIL® 4 -laajennusmoduuleihin ei ole esitietovaatimuksia, vaan perustiedot ITIL-viitekehyksestä ja termistöstä käydään läpi valmennuksissa.

ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services

ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT

 

 

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
The SwirlTM is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®. 

 Päivä 1:

 • Welcome & Introductions
 • The evolution of professionalism
 • Information and technology to create, deliver and support services
 • Value streams to create, deliver and support services

Päivä 2:

 • Wrap up, day 1
 • Value stream for a new services and related practices
 • Value stream to provide user support and related practices

Päivä 3:

 • Wrap up, day 2
 • How to create, deliver and support services
 • Co-ordinate, prioritize ans structure work
 • Considerations (Buy vs Build, Sourcing, SIAM)
 • Recap and course closure

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!