Työnohjaus /Coaching

Längd: 1.0 dagar
Kursens prissättning
Kysy tarjous

Kursbeskrivning

Tukea työnohjauksesta ja coachingista

Poikkeuksellisessa ajassa on hyvä hyödyntää ammattilaisten tukea ja uusia näkökulmia haasteiden ratkaisemiseksi.

Coaching ja työnohjaus ovat tutkitusti toimivia keinoja tukea jaksamista, työn organisointia ja käytännön ongelmien ratkaisemista. Meillä Luotaimessa ohjaukset ovat siirtyneet kevään ajaksi verkkoon, jossa ne sujuvat todella kätevästi. Tarvitset vain puhelimen, tietokoneen tai tabletin sekä internet-yhteyden.

Luotain on yksi Suomen suurimmista työnohjaus- ja coachingpalvelujen tuottajista ja toimii koko maassa. 18 työnohjaajamme/coachiamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja.

Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja:

  • omaan työhön ja työkäytäntöihin
  • omaan työrooliin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin
  • sekä keskitytään työyhteisön tomivuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja esim. pelisääntöihin.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän haasteita ja pulmatilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena korostaen myönteisyyttä ja voimavaroja.

Työyhteisöjen työnohjaus on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.

Esimiesten työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Ohjauksessa pohditaan mm. omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Asiantuntijan / työntekijän yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, vahvistaa amatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluamaansa suuntaan.

Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat /työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

Työnohjaus käytännössä

Yksilötyönohjausistunnot kestävät tavallisesti 60min-90 min ja ryhmätyönohjaukset tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 3 –4 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan.

Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa. Tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Sopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

 Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!