Java-kehittäjän polku

Duration: 12.0 days
Course's pricing

Description

Tämän koulutuskokonaisuuden aikana muista ympäristöistä siirtyvä ohjelmoija omaksuu Java-ohjelmointitaidot, joita tarvitaan modernien Java-pohjaisten ratkaisujen toteuttamisessa. Koulutus kattaa Standard Edition:n mutta keskeinen painopiste on palvelinsovellusten toteuttamisessa Enterprise Editionin varaan. Samalla perehdytään tietenkin myös web-tekniikoihin Java-maailman näkökulmasta.

1. Jakso (3 päivää) Tämän jakson aikana perehdytään Javan perusteisiin, kielen eroavaisuuksiin verrattuna muihin oliokieliin sekä Standard Editionin luokkakirjaston keskeisimpiin paketteihin. Tutuiksi tulevat kokoelmat ja niiden käsittely streamien avulla, I/O-operaatiot ja myös säikeistetyt ohjelmointimallit.
2. Jakso (3 päivää) Jakso alkaa lyhyellä pohjustuksella Javaa EE-ympäristöön sekä Javan web-sovelluksiin. Keskeisimmin jaksolla perehdytään  EJB-teknologiaan sekä tietokantojen käsittelyyn JPA-tekniikalla.  
3. Jakso (3 päivää) Tämä jakso on pyhitetty web-käyttöliittymän toteuttamiseen JSF-tekniikalla. Taustalla toki hyödynnetään edellisellä jaksolla opittuja EJB- ja JPA-taitoja.
4. Jakso (3 päivää) Viimeinen jakso käsittelee Javan Web Service -tekniikat. Käsitellyiksi tulevat sekä REST-palvelujen toteuttamiseen tarvittava JAX-RS -tekniikka sekä SOAP-pohjaisissa web serviceissä käytetty JAX-WS -tekniikka.

 Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!