Huippumyynnin kehonkieli: Kehonkielen, mikroilmaisujen ja -eleiden tunnistaminen ja hyödyntäminen menestyksellisesti myynnissä

Längd: 1.0 dagar
Kursens prissättning

Kursbeskrivning

Koko päivän käytännönläheinen interaktiivinen työpaja

Tämä on erityisen tärkeää myynnissä ja neuvotteluissa. Kun tiedät, mitä asiakkaat ajattelevat ja tuntevat niin se antaa sinulle suurta etua. Esimerkiksi ovatko he tosissaan kun sanovat, etteivät he nosta tarjoustaan?   

Tämä vilkas, vuorovaikutteinen ja erittäin käytännönläheinen työpaja lisää huomattavasti osallistujan tietoisuutta omasta ja toisten kehonkielestä. He saavat vinkkejä, taktiikoita ja tekniikoita, jotka hyödyntävät parhaiten tätä kiehtovaa, voimakasta ja vakuuttavaa myynti- ja neuvottelupsykologiaa.

Näin hyödyt 

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: 

  • Tunnistavat, kuinka kriittisen tärkeää on keskittyä kehonkieleen myyntineuvottelujen aikana 
  • Osaavat lukea vastapuolesta mitä hän "kertoo" - heidän hienovaraisia ja ei niin      hienovaraisia signaalejaan
  • Ymmärtävät, kuinka muiden tarkkaileminen voi paljastaa miten he ajattelevat ja/tai  tuntevat
  • Ymmärtävät, miten mikro-ilmaisut ilmaisevat henkilön todelliset ajatukset, tunteet ja mielialat
  • Osaavat rakentaa luottamusta ei-verbaalisesti hienovaraisten sovitus- ja peilaustekniikoiden avulla 
  • Osaavat ohjata omaa kehonkieltään ja ilmeitään, jotta he eivät antaisi ilmi omia aikomuksiaan 
  • Oppivat käyttämään "Power Tells" –tekniikkaa, kommunikointia, ja oppivat rakentamaan luottamusta ja positiivisella hallitsemaan neuvotteluja
  • Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan käyttäytymiseen ja näin ne vievät menestykseen myyntineuvotteluissa. Ja menestys neuvotteluissa kasvaa


Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!