Projektin riskienhallinnan käytännöt

Kesto: 0.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Hyvillä riskienhallinnan käytännöillä projektit ongelmat vähenevät tutkimusten mukaan 90%. 

Useimmissa organisaatioissa riskienhallintaan ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota eikä riskienhallinnan käytäntöjä tunneta kuin pinnallisesti. Projektin muuttuvissa tilanteissa riskienhallintaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Muuten projektipäällikön aika kuluu ongelmien selvittelyyn, kriisikokouksiin ja tulipalojen sammutteluun.

Riskienhallinta tulee integroida muihin projektin osa-alueisiin sekä yrityksen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan (Enterprise Risk Management).

Riskienhallintaa ei tule käsitellä erillisenä alueena sillä riskienhallinnan toimenpiteet voivat vaikuttaa paljonkin projektin budjettiin, aikatauluun ja muihin projektin osa-alueisiin. Koska projektit toteuttavat yrityksen strategiaa, projektin riskienhallinta tulee integroida myös yrityksen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu projektipäälliköille, projekti- ja ohjausryhmän jäsenille sekä muille projektin sidosryhmille jotka osallistuvat projektin riskienhallintaan.

Ohjelma

Riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet

Riskienhallinnan prosessit

Riskienhallintasuunnitelma

Riskien tunnistaminen

Riskien laadullinen analysoiminen

Riskien numeerinen analysoiminen

Toimenpiteiden suunnitteleminen

Riskien ohjaaminen

Riskien raportointi

Projektin riskitaso ja sen laskeminen sekä seuranta

Riskivarausten huomiointi budjetissa ja aikataulussa

Projektin riskienhallinta yrityksen kokonaisvaltaisessa riskienhallintamallissa

Riskienhallinnan sudenkuopat

Aloitusaika       Lopetusaika
  9:00                   12:00

 

 Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!