Projektin budjetointi ja tuloksen arvo -laskenta

Duration: 0.5 days
Course's pricing

Description

Useimpien projektien kustannusarviot ylittyvät, tämän tiedämme jo seuraamalla tiedotusvälineitä. Budjetin laatiminen ja seuranta on projektinhallinnan vaikeimpia asioita, sitä ei yksinkertaisesti osata riittävästi. Oikeilla menetelmillä realistisen budjetin laatiminen on kuitenkin täysin mahdollista jopa kompleksisissakin projekteissa.

Tuloksen arvo (Earned Value) laskenta on hyödyllinen välinen projektin seurantaa ja raportointia varten. Se integroi projektin kustannusten, aikataulun ja laajuuden edistymisen mittauksen. Se kertoo mitä toteutuneilla kustannuksilla on saatu aikaan, paljonko kustannuksia tarvitaan projektin loppuun viemiseksi, miten paljon suunniteltua hitaammin tai nopeammin projekti etenee sekä milloin projekti on todennäköisesti valmis.

Hyöty osallistujalle

 • Ymmärrystä siihen miksi useimpien projektien budjetit eivät pidä
 • Realistisen kustannusarvion ja budjetin laadinta
 • Kustannusten seurannan, ohjauksen, trendien laatimisen ja ennustamisen käytännöt
 • Tuloksen arvo laskennan peruskäsitteet, menetelmät ja kaavat

Kohderyhmä

Koulutus sopii projektipäälliköille, ohjausryhmän jäsenille ja/tai projektin sponsorille- sekä muille henkilöille jotka osallistuvat projektin kustannusarvion ja budjetin hallintaan.

Ohjelma

 • Kustannustenhallinnan suunnitteleminen
 • Kustannusten arviointi
 • Budjetin laatiminen
 • Budjetin seuranta ja ohjaus
 • Varausten arviointi
 • Tuloksen arvo (Earned Value) -laskennan hyödyntäminen
 • Demo projektin budjetin laatimisesta ja seurannasta tuloksen arvo menetelmällä tarkoitukseen suunnitelulla excel -pohjalla


Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!