Ketterä projektipäällikkö - projektinhallinta ketterässä projektiympäristössä

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

 Ketterät menetelmät  sopivat parhaiten suuren epävarmuuden projekteihin, joissa perinteinen suunnitelmavetoinen lähestymistapa ei toimi. Näissä projekteissa on korkea riskitaso ja muutoksia tapahtuu usein. Tällä on vaikutukset jokaisen projektin osa-alueen suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan. Ketterät menetelmät ovat alun perin suunniteltu ICT-projekteja varten, mutta niitä voidaan soveltuvin osin käyttää monenlaiseen muuhunkin työhön. Koulutuksen aikana käydään läpi yleisimmät ketterät menetelmät sekä projektinhallinnan osa-alueet ja tarkastellaan niitä projektinhallinnan näkökulmasta.

Liiketoimintahyödyt jäävät vähäisiksi, mikäli ketteryyteen ei siirrytä liiketoimintalähtöisesti.
Ketteriin menetelmiin siirtyminen ei ole pelkästään projektimenetelmien muutosprosessi, vaan sillä haetaan ennen kaikkea liiketoimintahyötyjä. Projektien lisäksi ketteryydellä on vaikutuksia koko yrityksen organisaation toimintaan. Nämä vaikutukset on huomioitava ja suunniteltava hyvissä ajoin ennen ketterien menetelmien käyttöönottoa. Koulutus antaa myös käytännön vinkkejä siihen miten ketteriin projekteihin kannattaa siirtyä.

Koulutuksen tarkoitus ei ole antaa valmista menetelmää ketterän projektin johtamiseen, koska kaikki projektit ovat erilaisia ja vaativat erilaisen lähestymistavan. Sen sijaan koulutus antaa erinomaisia käytännön vinkkejä projektinjohtamiselle ja projektityön kehittämiselle ketterässä ympäristössä.

Hyöty osallistujalle

  • Ymmärrystä siihen mikä muuttuu projektinhallinnassa, kun projektiympäristö on ketterä
  • Enemmän tehokkuutta ketteriin projekteihin
  • Ymmärrystä ketteriin menetelmiin siirtymisessä koko yrityksen organisaatio huomioiden
  • Käytännön tietoa siitä mitä ketterät projektit merkitsevät koko yritykselle

Kohderyhmä

Koulutus sopii kenelle tahansa joka haluaa hyvän yleiskuvan ketteristä projekteista. Erityisesti siitä on hyötyä projektipäälliköille jotka haluavat täydentää osaamistaan ja lisätä valmiuksiaan johtaa projekteja ketterillä menetelmillä.

Ohjelma

Miksi ketterä?

Ketterien menetelmien hyödyt
Millaisiin projekteihin ketteryys sopii?
Ketterät menetelmät projektinhallinnan pelikentässä

Ketterät menetelmät - Läpileikkaus yleisimpiin ketteriin menetelmiin

Scrum, Kanban, XP, Lean, Safe

Ketterä organisaatio

Roolit ketterässä projektissa
Organisaation sopeutuminen ketteryyteen

Ketterä projektin johtaminen

Projektinjohdon tehtäväkenttä muutoksessa
Projektin laajuuden hallinta
Projektin ajan hallinta
Projektin kustannusten hallinta
Projektin laadun hallinta
Projektin henkilöresurssien hallinta
Projektin viestinnän hallinta
Projektin riskien hallinta
Projektin sidosryhmien hallinta
Projektin hankintojen hallinta

Siirtyminen ketteriin menetelmiin

Vaiheittainen muutos ketterään projektiin
Yrityksen kokonaisvaltainen muutos kohti ketteryyttä

Case esimerkkejä

Yhteenveto

Palaute aikaisemmista koulutuksista

"Yksi parhaimmista koulutuksista, joihin olen viime aikoina osallistunut"

"Hyvä ja tiivis yhden päivän kurssi"

"Sain hyvän kokonaiskuvan aiheesta. Aion käyttää oppimiani asioita jatkossa omassa työssä"

"Hyviä käytännön ja kokemuksen kautta tulleita esimerkkejä"

"Hyvin toteutettu kokonaisuus"Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!