Opi Lean 5S suunnittelu, toteutus ja arviointi

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun järjestykseen ja siisteyteen vielä lisätään erilaisten turhien toimintojen poistaminen, päästään melko arkisilla menetelmillä käytettävämpään toimintaympäristöön. Koulutuksessa opitaan askel askeleelta etenevä muutosmalli, jolla saadaan aikaan konkreettisia ja näkyviä tuloksia.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • oppia lean 5S-menetelmän (Sort, Set In Order, Shine, Standardize, Sustain) periaatteet ja niiden tehokas soveltaminen ja käytäntöön vienti organisaatiossa,
  • oppia hyödyntämään samassa yhteydessä ns. 7-9 hukan periaatteita,
  • oppia ja päästä hyödyntämään muiden kokemuksia 5S-projekteista ja
  • saada käytännössä testattuja työkaluja oman 5S-projektin läpivientiin.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu niin valmistavan kuin palvelutyyppisen toiminnan kehittäjille, esimiehille, prosessin omistajille ja esimiehille Lean 5S-projektin toteuttamisvalmiuksien luomiseksi ja vahvistamiseksi.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän aikana pureudutaan 5S-menetelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja jatkuvan ylläpidon varmistamiseen. Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä omissa 5S-projekteissaan.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!08:30    Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00   Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Mitä ovat Lean periaatteet?
•    Leanin historiaa
•    Lean‐periaatteet ja filosofia
•    Lean‐työkalut

Mistä 5S:ssä on kyse?
•    5S‐ mistä on kyse ja miten se liittyy Lean‐periaatteisiin ja filosofiaan
•    5S‐vaiheet
•    5S‐soveltamisen menestystekijät
•    5S‐projektin suunnittelu ja käynnistys
•    5S‐menetelmän jatkuvan ylläpidon ja kehittämisen turvaaminen

Mitä ovat 5S ‐elementit?
•    Sort (lajittele)
•    Set In Order tai Straighten tai Simplify (laita suunniteltuun järjestykseen)
•    Shine / Sweep (siisti jälkesi, palauta järjestys)
•    Standardize (vakiinnuta siisteys ja järjestys)
•    Sustain (ylläpidä jatkuvasti)

5S‐projektin käynnistys
•    Mistä ja kuinka aloittaa?
•    7 Hukkatekijän yhdistäminen 5S‐projektiin
•    Johdon ja esimiesten rooli
•    Resursointi ja rahan käyttö
•    Koulutus ja henkilöstön osallistaminen
•    Projektiryhmän koostumus

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.

12:00    Lounas

13:00    5S projektin toteutus
•    Sortteerausvaiheen tehokas läpivienti valmistavassa / palvelupainotteisessa / ICT ‐painotteisessa työympäristössä
•    Sortteerausta tukevat työkalut
•    Sortteerauskokemuksia – mikä toimii, mikä ei
•    Set in order ‐ mitä kaikkea valmistavassa / palvelupainotteisessa ympäristössä
•    Set in order ja visuaalisuuden hullun varmojen menetelmien soveltaminen
•    Shine – päivittämisen siivoamisen ja asioiden paikoilleen palauttamisen sovel-taminen

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.

14:30    Kahvitauko

14:45    5S-projektin tulosten varmentaminen
•    Kolmen ensimmäisen vaiheen (Sort, Set In Order, Shine) aikana saavutettujen tulosten varmistaminen 
•    Standardize – vaiheen työkalujen luonti ja muiden kokemuksia
o    5S‐auditointilistat
o    5S‐ennen / jälkeen kuvien käyttö, videot tms.
o    vastuutukset
•    Sustain – vaiheen menettelyjen luominen ja muiden kokemuksia 
o    johdon ja esimiesten rooli ylläpidossa
o    ilmapiirin merkitys 5S‐projektien onnistumisessa
o    auditointikierrokset
o    työntekijöiden vastuuttaminen
o    toimivat kannusteet
o    5S‐mittarit
o    viestinnän tärkeä rooli

5S‐projektien menestystekijöitä ja sudenkuoppia suomalaisissa organisaatioissa

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.

Miten jatkaa tästä omassa 5S‐projektissa?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!