Tehokas ja vaikuttava esihenkilöviestintä

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Esihenkilövalmennuksen pitkäjänteinen anti

Onnistunut johtaminen vaatii tuekseen monenlaista osaamista. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat avainasemaan, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Sähköpostilla voi manageerata ja tiedottaa, mutta ei johtaa! Miten viestit onnistuneesti? Mitä kanavia milloinkin käytät? Mihin riittää tiedotus sähköpostilla? Nämä ovat asioita, jotka ovat toden totta hämärtyneet johdon ja esihenkilöiden mielissä tänä päivänä.

Onnistunut esihenkilöviestintä tekee johtamisesta tekokasta ja tavoitteellista. Esihenkilöviestintä on vaikuttamista, ohjaamista, priorisoimista, delegoimista, ennakoimista ja lopuksi myös seurantaa. Esihenkilöviestinnän vahvat vuorovaikutustaidot rakentuvat erilaisuuden ymmärtämiseen ja erilaisuuden kautta johtamiseen.

Valmennuksesta saat mukaasi lujan ja heti arkeen sovellettavan esihenkilöviestinnän osaamisen.

Completo DISC

Completo DISC Esihenkilön Viestintä- ja Kommunikaatioprofiili kuvaa luontaista toimintatapaasi ja kompetenssejasi viestiä esihenkilö- tai johtamistehtävissä. Profiilissa on sinulle yksilöllisiä ohjeita, kuinka toimia esihenkilöviestinnässä tehokkaammin vahvuuksiasi hyödyntäen ja kehittämiskohteesi huomioiden.

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Viestinnästäsi konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Löydät käytännön keinot viedä oman organisaation strategia ja tavoitteet käytännön tekemisiksi
 • Opit tunnistamaan eri tyylisten ihmisten käyttäytymismalleja ja opit viestimään erityylisille ihmisille paremmin
 • Kehität omia vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatiota ihmisten johtamistilanteissa
 • Tunnistat viestinnän sudenkuopat
 • Saat konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien onnistumiseen viestintään
 • Vahvistat esihenkilö- ja johtamisen taitojasi
 • Saat läpi johtamisesi tavoitteet
 • Kykenet vaivattomasti hyödyntämään eri viestintäkanavat
 • Uusilla keinoilla onnistut myös vaikeissa esihenkilön kommunikointitilanteissa

Kohderyhmä

 • Johtajat, esihenkilöt ja projektipäälliköt.
 • Sinulle, joka haluat pukea sanoiksi organisaatiosi strategian ja tavoitteet ja työkaluja ihmisten motivointiin.
 • Sinulle, joka haluat vahvistaa ja saada työkaluja selkeään ja monikanavaiseen esihenkilöviestintään sekä vaikuttavuutta vuorovaikutustaitoihisi.

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa valmennuksesta oma toteutus organisaatiollesi!Valmennuksen sisältö

Valmennus klo 9.00 - 16.00.

Henkilökohtaisen tavoitteen asettaminen

Organisaation strategia ja sen jalkauttaminen esihenkilöviestinnän keinoin

 • Esihenkilöviestinnän tavoitteena on kommunikoinnin keinoin parempi tuloksenteko koko organisaatiossa
 • Strategian ja tavoitteiden avaus, konkretisointi kullekin kohderyhmälle
 • Delegoi 8 eri tavalla
 • Tue priorisoimalla alaisten puolesta tarvittaessa
 • Tunnista esihenkilön erilaiset roolit: asema- ja toimivalta, ohjaus-, ihmissuhde-, tiedonkäsittelijä- ja päätöksentekijän roolit
 • Kommunikoi riittävästi, tehokkaasti, oikea-aikaisesti
 • Harjoituksia

Esihenkilöviestinnän tavoitteet ja tasot

 • Esihenkilöviestinnän suunnat – ylös, alas ja sivulle, miksi ja miten
 • Ajankäyttö ja oikea tarkoituksenmukaisuus kunkin suunnan viestintään
 • Vertikaalinen ja horisontaalinen viestintä
 • Malli vertikaaliselle viestinnälle ja sen kehittämiselle
 • Malli horisontaaliselle kommunikoinnille ja sen kehittämiselle
 • Esihenkilön käytännön kommunikointistrategiat
 • Mitä tarvitsemme edistääksemme avointa tiedonkulkua?
 • Esihenkilöviestinnän sudenkuopat

Viestinnän mahdollisuudet esihenkilötyössä

 • Tavoitteellinen vuorovaikutus esihenkilötyössä
 • Miten saan oman kokonaisviestintäni toimivaksi?
 • Vuorovaikutuksen elementit ihmisten johtamisessa
 • Miten ymmärrän arvojen, asenteiden ja tarpeiden merkityksen?
 • Pureudumme ihmisten erilaisuuteen voimavarana ja ymmärrämme miten erilaisuutta hyödynnetään

Erilaisille ihmisille kommunikointi – esihenkilötyön kulmakivenä

 • DISC-viitekehys viestinnän ja esihenkilökommunikoinnin työkaluna
 • Neljän DISC-käyttäytymistyylin vahvuudet ja sudenkuopat
 • DISC-tyylit käytännön päivittäisinä työkaluina esihenkilöviestinnässä
 • Henkilökohtainen Completo DISC Esihenkilön Viestintä- ja Kommunikointiprofiili
 • Profiilin purku, oman käyttäytymistyylin mukainen viestintätapa
 • Saat työkaluja oma käyttäytymisen ja viestinnän mukauttamiseen eri tyylisten ihmisten kanssa toimiessa
 • Priorisointitendenssit ja näkemyserot DISC-tyyleittäin
 • Motivaatio eri tyylisillä
 • Oman kommunikointityylin vahvuudet ja kehittämiskohteet (Completo DISC)
 • Oman esihenkilöviestinnän ja kommunkoinnin käytännön kehittämissuunnitelma
 • Harjoituksia

Tuloksellinen kommunikointi vaikeissa kommunikointitilanteissa

 • Kuinka opin tietoiseksi kommunikointitilanteissa, tiedostan tekemiseni seuraukset?
 • Hankalan kommunikointitilanteen pelisäännöt
 • Palautteen antaminen alisuoritumisesta tai muutoin vaikeassa tilanteessa
 • Kommunikointi ja esihenkilöviestintä erikoistilanteissa – miten muuttuu
 • Mikä määrä viestintää milloinkin on riitävää?
 • Muutostilanteet, kriisit, nopean kasvun vaiheet
 • Miten vastaan ihmisten erilaisiin odotuksiin?
 • Työympäristömme arvot ja pelisäännöt – mitä ne kertovat organisaatiomme kommunikointititavasta?
 • Harjoituksia

Esihenkilö- ja johtamisviestinnän kanavat ja välineet

 • Oikea väline ja kanava oikeaan paikkaan
 • Tiedottaminen, sähköpostiviestintä, informointikanavat
 • Online palaveri, palaverointi, tiedon prosessointi, ongelmanratkaisu
 • Neuvottelu puhelimessa, nopeuttamaan toimintaa, käytännön ratkaisuihin
 • Face-to-face kommunikointi, johtamiseen, kehittämiseen, tavoitteiden tarkasteluun
 • Harjoituksia
 • Erikoistilanteita tarpeen mukaan: mikä toimii käytännössä työelämän vaikeissa neuvottelutilanteissa, mm. kehityskeskustelut, palkkaneuvottelut sekä työpaikkahaastattelut
 • Kuinka hyödynnän päivän antia
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!