DASA DevOps Fundamentals

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä ei välttämättä kuulu omaan toimenkuvaan.

DevOpsiin liittyvät työkalut ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja DevOpsin eri osa-alueille tulee jatkuvasti uusia työkaluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat DevOps toiminnan harjoittamista. Myös asiakastarpeet sekä ohjelmisto-, tuote-, ja palvelukehityksen mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Tämä asettaa lisää haasteita työyhteisölle ja yksilöille pysyä mukana muuttuvassa maailmassa.

DevOpsin toteuttamista varten työyhteisössä tulisi olla yhteinen ymmärrys siitä mitä DevOps tarkoittaa. Jokaisella DevOpsin parissa työskentelevällä henkilöllä tulisi olla näkemys omasta roolistaan: mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi odottaa muilta.

DevOps Agile Skills Association (DASA) on avoin kansainvälinen yhteisö, jonka tarkoituksena ja päämääränä on selkeyttää DevOpsiin kuuluvaa sisältöä ja auttaa työyhteisöä ja yksilöitä ymmärtämään paremmin, mitä on DevOps ja miten kukin yksilönä soveltuu DevOps toimintamalleihin. DASA:n määrittelemän DevOps-osaamiskartan avulla voidaan työhteisöä ja yksilöitä kouluttaa oikeaan suuntaan mielekkäällä ja johdonmukaisella tavalla. DevOpsin ja osaamiskartan avulla työyhteisö ja yksilöt osaavat paremmin vastata muutoksiin, joita muuttuva maailma ja ketterät menetelmät tuovat tullessaan.

DASA DevOps kompetenssimalli
DevOps Agile Skills Association (DASA) on luonut viitekehyksen ja siihen perustuvan kompetenssimallin, joka tunnistaa 8 osaamisaluetta ja 4 taitoaluetta, jotka ovat relevantteja DevOps toiminnassa. Jokainen DevOps toimintaa harjoittavan yhteisön tulee hallita kaikki 12 osa-aluetta saavuttaakseen tehokkaat ja tuloksia tuottavat prosessit. Yksittäiset henkilöt voivat erikoistua yksittäisiin osaamisalueisiin, jotta yhteisön yhteinen kompetenssikartta saavuttaa vaaditun osaamistason.

Jopa 200 kertaa nopeampi julkaisuprosessi, 30 kertaa tiheämpi julkaisusykli ja 60 kertainen onnistumisprosessi ovat arvoja, joita edelläkävijä organisaatiot kuten Netflix, Spotify ja Facebook ovat pystyneet toteuttamaan ottamalla käyttöön DevOps toiminnan perusperiaatteita. Isot, pienet, vanhat ja uudet organisaatiot voivat hyödyntää samoja DevOpsin perusperiaatteita saavuttaakseen tehokkaammat prosessit. Ensimmäinen askel DevOps:in pariin löytyy DevOps Fundamentals kurssilta, jossa käydään läpi kattavasti DevOps:iin liittyvien perusperiaatteiden, kompetenssien ja prosessien perusteet.

Koulutuksen ohjelma
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17

Päivä 1:

 • Kurssin esittely
 • DevOps perusperiaateet
 • Kulttuuri
 • Organisaatio osa 1

Päivä 2:

 • Päivän 1 retro (kertaus)
 • Organisaatio osa 2
 • Prosessit
 • Automaatio osa 1

Päivä 3:

 • Päivän 2 retro (kertaus)
 • Automaatio osa 2
 • Mittaa ja tehosta
 • Kertaus
 • Sertifiointitentti ohjeistus


DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä ei välttämättä kuulu omaan toimenkuvaan.

DevOpsiin liittyvät työkalut ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja DevOpsin eri osa-alueille tulee jatkuvasti uusia työkaluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat DevOps toiminnan harjoittamista. Myös asiakastarpeet sekä ohjelmisto-, tuote-, ja palvelukehityksen mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Tämä asettaa lisää haasteita työyhteisölle ja yksilöille pysyä mukana muuttuvassa maailmassa.

DevOpsin toteuttamista varten työyhteisössä tulisi olla yhteinen ymmärrys siitä mitä DevOps tarkoittaa. Jokaisella DevOpsin parissa työskentelevällä henkilöllä tulisi olla näkemys omasta roolistaan: mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi odottaa muilta.

DevOps Agile Skills Association (DASA) on avoin kansainvälinen yhteisö, jonka tarkoituksena ja päämääränä on selkeyttää DevOpsiin kuuluvaa sisältöä ja auttaa työyhteisöä ja yksilöitä ymmärtämään paremmin, mitä on DevOps ja miten kukin yksilönä soveltuu DevOps toimintamalleihin. DASA:n määrittelemän DevOps-osaamiskartan avulla voidaan työhteisöä ja yksilöitä kouluttaa oikeaan suuntaan mielekkäällä ja johdonmukaisella tavalla. DevOpsin ja osaamiskartan avulla työyhteisö ja yksilöt osaavat paremmin vastata muutoksiin, joita muuttuva maailma ja ketterät menetelmät tuovat tullessaan.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!