Työyhteisön vuorovaikutustaidot

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Valmennuspäivä sisältää kaksi osiota, jotka rakentuvat keskustelevasta luennosta ja harjoituksista.

Osio 1: Työyhteisön viestintä
-työyhteisön toimiva vuorovaikutus klo 9-12

Keskeisiä sisältöjä

  • Erilaisten vuorovaikutustyylien tunnistaminen
  • Luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen
  • Kuuntelemisen taidot ja herkkyys tunnistaa reaktioita (eleiden ja ilmeiden tulkinta)

Osio 2: Johtamisviestintä
-esimies ohjaa ja johtaa vuorovaikutuksellaan klo 13-16

Keskeisiä sisältöjä

  • Esimiehen viestinnän vaikutuksia työyhteisön ilmapiiriin
  • Esimiehen tavoitteellinen ja asiakeskeisen viestintä
  • Miten toimia esimiehenä haastavissa tilanteissa
  • Palautteen anto ja saaminen
  • Esimies motivoijana ja innostajana

Koulutuksen hyöty

Kehityt tavoitteelliseksi ja tilanneherkäksi työyhteisön jäseneksi. Opit esittämään näkemyksiään vakuuttavasti ja ymmärrettävästi sekä harjaannut viestimään tavoitteellisesti ja asiakeskeisesti. Ymmärrät esimiehien roolin vaikutuksen työyhteisön ilmapiirii ja.saat välineitä haasteellisissa esimiestilanteissa toimimiseen.Valmennuspäivä sisältää kaksi osiota, jotka rakentuvat keskustelevasta luennosta ja harjoituksista.

klo 9-12 Työyhteisön viestintä -työyhteisön toimiva vuorovaikutus
klo 12-13 Lounas
klo 13-16 Johtamisviestintä -esimies ohjaa ja johtaa vuorovaikutuksellaan

Valmennukseen sisältyy aamu- ja iltapäivä kahvi- ja teetarjoilun!

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!