Syvennä auditointitaitojasi - kokeneen auditoijan jatkokurssi

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Qualitas Fennica tarjoaa kokeneille auditoijille syventävää auditointikoulutusta. Tunnetko jo sisäisten auditointien tarkoituksen, tavoitteet ja menettelyn? Osaat myös suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin. Nyt pääset syventämään osaamistasi uudelle tasolle.

Päivän aikana saat uutta syventävää näkökulmaa ja lisää tehoa auditointiprosessin eri vaiheisiin. Kurssilla opetellaan käyttämään kypsyysasteikkoja auditointipalautteen syventämisessä, ISO 31000:2011 riskienhallinnan periaatteiden soveltamista ja poimitaan Leanista ideoita kehittävään auditointiin. Lisäksi opit suunnittelemaan ja ohjaamaan laajan prosessin tehokasta itsearviointia.

Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät.

 

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu luentotyyppisesä opetuksesta ja harjoitteista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat aineistona erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä omien auditointiensa kehittämiseen.

 

Miksi osallistua?

  • Saat uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
  • Opit hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
  • Saat eväitä auditoida ja kehittää jatkuvan parantamisen kulttuuria
  • Opit antamaan palautetta auditoitavan kohteen kypsyystasosta
  • Tehostat omaa itsearvioinnin ohjaamistasi
  • Saat lisää työkaluja ja pohjia auditoinnin vaativaan työhön

 

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Kouluttajalla on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvana parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Kouluttaja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.Kokeneen auditoijan jatkokurssi – syvennä auditointitaitojasi

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
• Esittäytyminen
• Ohjelma ja tavoitteet

09:10 Syvennä auditointitaitojasi – täsmennyksiä ja näkökulmia auditointiprosessin vaiheisiin
• Painopisteiden tunnistustapoja
• Valmisteluvaiheen jippoja
• Syventämisteemojen käyttö, mm. Lean-teemojen hyödyntäminen
• Toteutuksen kriittisiä seikkoja
• Haastattelutekniikoita, faktojen todentaminen, tekniikan välineiden käyttö
• Havaintojen varmistusten tarve, missä tilanteissa
• Raportoinnin tärkeät painotukset
• Harjoitteita

11:45 Lounas

12:30 Kypsyysasteikkojen käyttäminen auditointipalautteen syventämisessä
• Tietoteknisten prosessien CMMI, ITIL asteikot soveltuvin osin
• Turvatekniikan keskuksen kypsyysastepalautteen periaatteet asiakkaille
• Prosessijohtamisen kypsyysasteikkoja
• EFQM laatupalkinnon erinomaisuusasteikkojen soveltaminen
• Harjoitteita

13:30 Riskienhallinnan periaatteiden soveltaminen auditointien tehostamisessa
• ISO 31000:2011 riskienhallintaperiaatteet, riskienhallintaprosessi ja olennaisia seikkoja
• Vinkkejä riskienhallinnan auditointiin
• Harjoitteita

14:00 Kahvitauko

14:15 Leanista ideoita kehittävään auditointiin
• Johtamiskulttuurin hyviä auditointiteemoja
• Prosessien konkreettisia auditointiteemoja
• Harjoitteita

14:45 Suunnittele ja ohjaa laajan prosessin tehokas itsearviointi
• Kokenut auditoija fasilitaattorin roolissa
• Itsearvioinnin pohjustus
• Keskustelut pienryhmissä
• Vahvuuksien ja parannuskohteiden kirjaaminen
• Vahvuuksien käsittely yhdessä
• Parannuskohteiden käsittely yhdessä
• Parannuskohteiden priorisointi
• 1—3 parannuskohteelle alustavien toimenpiteiden suunnittelu

Työkalupohjien käyttöä eri osioissa. Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

15:45 Miten jatkaa tästä?
• Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy
 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!