SAFe® Release Train Engineer (RTE)

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

SAFe-mallista julkaistaan päivitetty versio 7.1.2020. Tammikuusta alkaen kaikki Nitorin tarjoamat avoimet kurssit pidetään uuden version SAFe 5.0 mukaisesti.

Release Train Engineer (RTE) -kurssilla kerrytät syvällistä ymmärrystä RTE -roolissa toimimisesta ja vastuualueista. RTE toimii SAFe-junan Scrum-of-Scrum -masterina vastaten toimitusjunan (Agile Release Train, ART) sujuvasta etenemisestä ja raiteilla pysymisestä. Kurssin jälkeen ymmärrät, miten luodaan arvoa toimitusjunien ja arvovirtojen avulla.


Oppimistavoitteet:

- Agile-Lean osaamisen soveltaminen ja arvoa tuottavien työkalujen hyödyntäminen

- Hankkeiden ja arvovirtojen toteuttamisessa avustaminen

- Jatkuvan kehittymisen edistäminen

- Suorituskykyisen toimitusjunan rakentaminen valmentavan ja palvelevan johtamisen kautta

- Toimintasuunnitelman laatiminen oppimismatkan jatkamiseksi

 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti hanke-ja projektipäälliköille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan RTE-rooliin sekä muutosjohtajille ja coach- ja RTE-rooleissa toimineille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

- Toimitusjunan päälliköt (RTE) ja arvovirran kehityspäälliköt

- Hanke- ja projektipäälliköt

- Scrum Master -roolissa toimivat henkilöt

- Agile Coachit sekä SAFe Program konsultit

Täyden hyödyn saamiseksi kurssia suositellaan henkilöille, joilla on voimassa yksi SAFe-sertifikaatti ja jotka ovat vähintään osallistuneet yhden junan käynnistämiseen ja PI-tilaisuuteen. Kurssilla myös oletetaan SAFe-mallin olevan hallussa.

 

Sertifikaatti

Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä SAFe Release Train Engineer -sertifiointiin tähtäävä koe verkossa. Aikaa testin suorittamiseen on 120 minuuttia. Koe sisältää 60 monivalintakysymystä. Lisätietoa sertifikaattikokeesta löydät Scaled Agilen verkkosivuilta.

 

 

- Kurssin kesto: 3 päivää

- Läpikäytävät aihealueet: RTE:n roolin ja vastuualueiden läpikäynti, SAFe periaatteiden soveltaminen, ymmärrys toimintajunasta, PI:n suunnittelu, PI:n toteutus, jatkuvan kehityksen edistäminen sekä toimitusjunan tukeminen

- Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin, testin ja SAFe Release Train Engineer -sertifikaatin verkossa testin läpäisseille henkilöilleOma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!