Liiketoiminnan uudistaminen - Osio 1 - Uusi suunta selväksi

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on tarkoitettu menestyshakuisten muutoksessa olevien organisaatioiden hallituksen jäsenille, johdolle ja kaikille niille, jotka ovat vastuussa organisaation toiminnan suuntaamisesta ja kehittämisestä. Parhaimmillaan valmennus toimii, jos saat mukaasi useamman henkilön organisaatiostasi. Valmennus voidaan toteuttaa eri sopimuksesta myös räätälöitynä teidän tilanteeseen teidän sisällöllä.

Valmennuksen tavoitteena on oppia

 • arvioimaan organisaation strategisen johtamisen nykytila
 • analysoimaan liiketoiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutostekijät sekä tunnistamaan kehittämistarpeet
 • analysoimaan ja ymmärtämään ”organisaation maailman” muutosta
 • määrittelemään ja kuvaamaan toiminnan Maali
 • määrittelemään ja kuvaamaan toiminnan Suunta
 • määrittelemään ja kuvaamaan tulevan toiminnan Rakenteet

Valmennuksessa opetellaan siis teoriaa, fasilitointi-, työ- ja kuvausmenetelmiä. Harjoitukset perustuvat tunnistamattomiksi muutettuihin yritysesimerkkeihin.

Liiketoiminnan uudistaminen - menetelmävalmennussarja

Valmennus kuuluu kolmiosaiseen valmennussarjaan. Ensimmäinen osio on Uusi suunta selväksi. Toinen osio on Uusi suunta yhteiseksi ja kolmas osio on Uusi suunta toiminnaksi. Osiot ovat kaksipäiväisiä ja työpajamuotoisia. Osiot eivät ole toisistaan riippuvaisia ja voit hyvin osallistua vain yksittäiseen osioon. Lisää tietoa valmennussarjasta löytyy Menestystakomon sivuilta - www.menestystakomo.fi.1. päivä

Uudistumismahdollisuudet

 • Strategisen ohjauksen tilan arviointi
 • Muutostekijöiden tunnistaminen
 • Uudistumismahdollisuuksien tunnistaminen
 • Organisaation lähtötilanteen analyysi
 • Johtopäätösten veto

Maali

 • Tarkoituksen ja tehtävän määritys
 • Hyödynsaajien odotukset kuvittelu
 • Tavoitekokemien asettaminen
 • Arvojen hahmotus
 • Vision maalailu

2. päivä

Suunta

 • Tulevan toimintaympäristön määrittely
 • Markkinoiden ja asiakasryhmien rajaus
 • Tarjoaman suunnittelu
 • Pää- ja toimintatavoitteiden ja mittareiden asettaminen
 • Toiminnan juonen suunnittelu

Rakenteet

 • Uuden organisaation tuotosrakenteen suunnittelu
 • Uuden toimintamallin hahmottelu
 • Uuden prosessikartan määrittely
 • Uuden ohjaus- ja toimintarakenteen laadinta
 • Uusien osaamisvaatimusten tunnistaminen

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!