Työyhteisösovittelu - ristiriidoista ratkaisuihin

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Kysy tarjous

Tuotekuvaus

Työyhteisösovittelu on käytössä organisaatioissa uudentyyppisenä ristiriitatilanteiden ratkaisumenetelmänä. Työyhteisön konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen.

Sovittelumenettely on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Prosessissa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat.

Sovittelun keskeinen tarkoitus on puhua käsittelemättä jääneistä asioista ja lisätä yhteistä ymmärrystä työyhteisössä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista.

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelijan tehtävänä on auttaa työyhteisön jäseniä löytämään keskusteluyhteys, jonka avulla he löytävät ratkaisun ristiriitoihin.

 

Prosessin hyödyt

• Yhteistyö vahvistuu
• Sitoutuminen yhteisiin asioihin onnistuu
• Toivo ja luottamus tulevaisuuteen vahvistuu
• Perustehtävään keskittyminen helpottuu
• Työroolit selkeytyvät
• Työyhteisön jäsenten välinen kanssakäyminen helpottuu – ”puhuminen auttaa aina”

 

Miten

Työyhteisösovittelu rakentuu infosta, yksilökeskusteluista, pari- tai pienryhmäkeskusteluista, yhteiskeskustelusta ja sopimuksen tekemisestä. Koko työyhteisö osallistuu sovitteluun.
Ei ole olemassa konfliktitilannetta, jossa puhumisesta ja keskustelusta olisi työyhteisölle haittaa.

Luotaimessa on paljon kokemusta työyhteisösovittelupalveluiden tuottamisesta. Sovittelijoina toimivat mm. Katrina Kuusela, Päivi Seppälä, Pirjo Mänty ja Tuula Savolainen

Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää: info@luotain.netOma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!