Web-kehittäjän polku

Kesto: 10.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Koulutuksen kaksi ensimmäistä päivää perehdyttävät sinut webin perustekniikoihin: HTML5:een, CSS3:een ja JavaScriptiin. Näistä kaikista saat riittävät perustaidot, jotta koulutuksen jatko sujuu jouhevasti. Lisäksi saat hyvän arkkitehtuuritason näkemyksen siitä, miten nykyaikaiset web-sovellukset toimivat ja millaisia kaikkia tekniikoita niissä tarvitaan.

Koulutuksen seuraava jakso syventää osaamistasi erityisesti JavaScriptistä. Löydät aivan uusia näkökulmia sen kielioppiin, opit lukemaan (ja toteuttamaan) mitä ihmeellisemmän näköisiä kielioppirakenteita, ymmärrät mitä kaikkea ES6 tuo JavaScriptiin ja lisäksi tutustut yleisellä tasolla erilaisiin SPA-kirjastoihin.

Kolmannen jakson aikana keskitytään Angular-kehykseen, jonka avulla pystyy toteuttamaan laajoja SPA-ratkaisuja. Saat haltuusi erittäin monipuolisin kirjaston tarjoamat piirteet ja samalla puolivahingossa opit myös TypeScript-kielen.  Asiakaskohtaisissa toteutuksissa tämän jakson voi korvata myös ReactJS-ohjelmointi tai Vue.js -ohjelmointi kurssilla.

Viimeinen jakso keskittyy palvelin-ympäristöön otsikolla Node.js -ohjelmointi. Opit ymmärtämään web-palvelimen toiminnan sivuston ja REST-palvelujen jakelijana, mutta myös erilaisia integraatioon, tietokantojen käsittelyyn ja skaalautuvuuteen liittyviä tekniikoita, jota teoriatasolla ovat yleistettävissä useaankin palvelinympäristöön. Asiakaskohtaisissa toteutuksissa tämän jakson voi korvata myös JavaEE- ohjelmointikurssilla tai ASP.NET Core -ohjelmointikurssilla.1. Jakso Ensimmäinen päivä käytetään web-arkkitehtuurien luonnehdintaan sekä HTM5- ja CSS3-rakenteisiin tutustuen.Esille tulee myös responsiivisuuden käsite ja sen toteuttamine Bootstrapin avulle.  Toinen päivä keskittyy JavaScriptin yleisimpiin ja perinteisiin käyttötapoihin. Käytännössä JavaScriptin perusteisiin.
2. Jakso Tämän jakson aikana syvennetään osaamistasi JavaScriptin tiimoilta. Tutuiksi tulevat erilaiset funktiorakenteet, oliorakenteet, modularisointi, asynkrooninen käyttö. Lisäksi tutustutaan jo jonkin verran Node-ympäristöön sekä SPA-kirjastoihin.
3. Jakso Tällä jaksolla keskitytään Angular-ohjelmointiin TypeScriptillä. Opity hyödyntämään Angular-kehyksen tarjoamia piirteitä varsin laajasti. 
4. Jakso Nyt keskitytään sitten Node.js-palvelinympäristöön. Web-palvelimen toiminta tulee varmastikin tutuksi. Samoin REST-rajapinnan toteutus, mutta kahden päivän aikana tutustutaan myös myös muihin Node.js-ympäristön tekniikoihin.

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!