Python-ohjelmointi

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Python on vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista skriptikielistä monipuolisen käytettävyytensä sekä hyvän ilmaisuvoimansa takia. Pythonilla voidaankin toteuttaa yksinkertaisia apuskriptejä esimerkiksi tiedostojen käsittelyä varten, verkkokommunikaatioon kykeneviä palvelinsovelluksia tai sitten graafisia käyttöliittymäsovelluksia.

Tavoite
Kurssilainen oppii Python-ohjelmointikielen perusteet siten, että hän voi sujuvasti lähteä toteuttamaan erityyppisiä Python-sovelluksia.Käsiteltävät aiheet

1. päivä

Python-kieli

 • Versiot ja niiden erot
 • Skriptin toteutus
 • Kirjoitustapa, editorin valinta

Perusrakenteet

 • Muuttujat ja tyypit
 • Merkkijonojen käyttö
 • Tulosteet ja syötteet
 • Tyyppimuunnokset
 • Ehto- ja silmukkarakenteet
 • Poikkeuskäsittely

Kokoelmat

 • Listat
 • Dictionaryt

2. päivä

Kokoelmat jatkuu

 • Muut kokoelmatyypit
 • List comprehension
 • Generaattorit

Olio-ohjelmoinnin perusteet

 • Johdanto oliotyyppeihin
 • Oliotyypppien käyttö
 • Oliotyyppien toteutus

Modulit

 • Standardikirjaston modulit
 • Modulien käyttö
 • Oman modulin toteutus
 • pip-työkalu

3. päivä

Tiedostojen käsittely

 • Tekstitiedostot
 • Binääritiedostot

Verkkokommunikointi

 • Socket-kommunikointi
 • http-protokollan käyttö

Säikeistys

 • Säikeet Pythonissa
 • Synkronointi
 • Thread pool
 • Futures

Muita piirteitä

 • Katsaus GUI-ohjelmointiin

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!