QGIS:n perusteet ja avoimet paikkatietoaineistot

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

 

Paikkatietoaineistojen avautumisen ja avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen viimeaikaisen kehityksen myötä paikkatietojen hankinta, analysointi ja visualisointi ovat kaikkien ulottuvilla.

QGIS on kevyt, tehokas ja monipuolinen avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelma, joka tukee yleisimpiä paikkatietoformaatteja, -analyyseja ja -muunnoksia. Se on ladattavissa ilmaiseksi, Windows, Linux ja Mac -ympäristöihin ja on monipuolisesti laajennettavissa lisäosien avulla. QGIS mahdollistaa monipuolisten analyysien tekemisen ja korkealaatuisten karttatulosteiden tuottamisen siinä missä muutkin paikkatieto-ohjelmat. Kurssilla käytetään QGIS:n viimeisintä yrityskäyttäjille suunnattua pitkän aikavälin julkaisua: 2.14.7 - Essen.

Tavoite

Kurssilla tutustutaan QGIS -paikkatieto-ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin, lisäosiin sekä avointen paikkatieto-aineistojen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Opit mm. visualisoimaan paikkatietoaineistoja monipuolisesti, lukemaan avoimia paikkatietoaineistoja rajapinnoista, yhdistelemään paikkatieto-aineistoja toisiinsa, tekemään yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja, laajentamaan QGIS:in toiminnallisuutta lisäosien avulla, tekemään koordinaatistomuunnoksia ja tulostamaan karttoja painokelpoisiksi kuva- / pdf-tiedostoiksi.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille QGIS-käyttäjille. Kurssille osallistuvien aikaisempi kokemus muista paikkatieto-ohjelmista ei ole välttämätöntä, sillä kurssin alussa pidetään lyhyt johdanto paikkatietojen perusteisiin.

Esitietovaatimukset
Osallistujilta edellytetään kokemusta yleisimpien Windows-ohjelmistojen käyttämisestä. Osallistujilta ei edellytetä ohjelmointitaitoja – käytännössä kaikki harjoitukset tehdään QGIS:n graafisella käyttöliittymällä.

Yleistä
Kurssi pidetään Affecto Academyn koulutustiloissa osoitteessa Atomitie 2 (Bolero Business Park), 00370 Helsinki. Kurssipäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16.

Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssilla käytetään Karttakeskuksen tuottamaa suomenkielistä materiaalia, joka sisältää runsaasti suomalaisiin kartta-aineistoihin perustuvia harjoituksia.

Kurssin hintaan sisältyvät lounas ja kahvit päivittäin.

 Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Johdanto paikkatiedon perusteisiin
  • QGIS:in perusteet
  • Karttatasojen lisäys, hallinta ja visualisointi
  • Paikkatietoaineistojen luonti ja muokkaus
  • OpenStreetMap -aineistojen käyttöönotto ja hyödyntäminen QGIS:ssä (Viivat, pisteet & alueet)
  • Avoimien paikkatietoaineistojen lukeminen rajapinnoista ja käyttö QGIS:ssä
  • Kohteiden paikannus koordinaattien perusteella
  • Excel-taulukon linkitys kartta-aineistoon
  • Kyselyt aineistojen rajaamisessa ja tarkastelussa
  • Paikkatietoaineistojen visualisointi, viimeistely ja tulostus teemakartoiksi

Kurssilla tehdään paljon harjoituksia osallistujille jaettavien harjoitusohjeiden avulla. Ohjeet jäävät kurssilaisille, mikä mahdollistaa harjoituksiin palaamisen kurssin jälkeen. Ohjeet sisältävät lisäksi linkkejä ja ohjeita myös sellaisiin avoimiin paikkatietoaineistoihin, joita ei ehditä kurssilla käyttämään. Siten kurssi tarjoaa kokeneillekin Mapinfo- tai Esri -käyttäjille monipuolisen ja hyvin sovellettavissa olevan tietopaketin QGIS:n ja avoimien paikkatietoaineistojen käyttöön.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!