SQL Advanced - syventävät päivät + painettu SQL-opas

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Esittely

Kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena ja englanniksi.

Älä tyydy ”SELECT * FROM taulu ” -tasoon vaan syvennä taitojasi, yllätyt SQL:n monipuolisuudesta! SQL on hyvä väline datan muokkaamiseen. 

Moni kuluttaa paljon aikaa datan muokkaukseen eri välineillä tai ohjelmointikielellä. Käsittelemällä dataa SQL:lla säästät paljon aikaa. Netistäkin voi kaivaa esimerkkejä, mutta onko siihen aikaa? Tällä kurssilla opit kerralla hyvät menetelmät, kurssilla voit kokeilla ja sisäistää erilaisia lauserakenteita.

”Must-kurssi” Data Warehouse-kantojen latausten ja raporttien tekijöille. Vaikka käytössä olisi ETL-väline, on SQL syytä osata hyvin! Suosittu myös testausasiantuntijoiden keskuudessa.

SQL-kielen perusteet jo osaavalle tarjoamme syventäviä tietoja ja taitoja tällä ainutlaatuisella käytännön kokemuksiin perustuvalla kurssilla. Mukana SQL:n uudempia piirteitä sekä runsaasti käteviä esimerkkejä ilmaisuvoimaisista käskyistä, joiden avulla saattaa säästää runsaasti turhaa työtä. Käymme kattavasti läpi erilaiset liitokset ja kaikki erilaiset alikyselytyypit. Muita esimerkkejä: taulutason vertailut, päivitys taulusta toiseen, monipuoliset alikyselyt, iän laskeminen, tuplarivien käsittely ja suurimmat n arvoa. Lisäksi teemme laajan ns. tietojen latausharjoituksen historiointeineen,  harjoittelemme tietojen laadun tutkimisessa tarvittavia ns. profilointikäskyjä sekä esimerkkejä uusista analyyttisistä funktioista. Kurssi on tuoteriippumaton ja vertailemme osallistujen tarpeiden mukaan eri tuotteiden SQL-murteita.

Ari Hovi on kehittänyt tätä kurssia vuosien varrella ja se perustuu hänen suosittuun SQL-kirjaansa, täydennettynä monilla uusilla esimerkeillä ja harjoitustehtävillä. Suomen eturivin SQL-osaajiin kuuluva Lauri Pietarinen vetää nyt kurssia vuorovaikutteiseen ja opiskelijoiden tarpeet huomioon ottavaan tyyliinsä.

Runsaasti harjoitustehtäviä omilla työasemilla, omassa SQL-harjoitteluympäristössämme,  ilman asennuksia selaimen kautta. Voit tehdä harjoitukset valintasi mukaan SQL Serverillä, Oraclella tai PostgreSQL:lla. Osallistujat saavat mukaansa runsaasti esimerkkejä, käytännön kokemukseen perustuvia vinkkejä sekä kattavan kurssiaineiston.


Ari Hovin suosittu SQL-opas on juuri päivittynyt ja  se kuuluu kurssin hintaan painettuna kirjana (jo 14. painos).
Monilla kirja on jäänyt työpöydälle käytännön oppaaksi kurssin jälkeenkin, sillä siitä löytyy aina apua mahdollisiin tuleviin SQL haasteisiin.


Lataa tästä muutaman sivun otos uudistuneesta SQL OPPAASTA:
Sample_SQL_opas

Lukijakommentteja SQL-Oppaasta:
”Paras tähän saakka lukemani teos!
Kirjan kirjoittamisessa on onnistuttu käyttämään sitä kuuluisaa ”maalaisjärkeä”.
Sopii hyvin lähes vasta-alkajsta tehokäyttäjiin.
Erinomaisia vinkkejä vaikeisiin kyselyihin ja kyselyiden suorituskykynäkökohtien huomioonottamista.
Ellei tämän luettuaan kykene tekemään SQL-kyselyitä, pitää katsoa peiliin.


Kenelle:

Kaikille, jotka haluavat nopeasti päästä syvemmälle SQL:n taidoissa. Tietovarastosuunnittelijoille ja -toteuttajielle, testaajille, Data Scientisteille, BI- ja raportointihenkilöille, sovellusohjelmoijille, DBA:ille, migraatioita tekeville.

Esitiedot:

Yksinkertaiset perus-SQL -taidot; tai esim. SQL-kurssimme.

Sisältö:

 • SQL peruskyselyjen kertaus
 • Funktiot
 • Ryhmittely
 • CASE-lause
 • Liitokset; uusi ja vanha syntaksi
 • Ulkoliitos; ongelmatapauksia
 • Alikysely FROM-lauseessa
 • UNION
 • Alikyselyjä; tavalliset ja korreloidut; EXISTS
 • Kahden taulun vertailu (muuttuneet, uudet, poistuneet)
 • Type-2 historioinnin hoitamiseen tarvittavat SQL-lauseet
 • Summataulujen tekeminen
 • Tietokannan tietojen laaduntarkastus SQL:lla
 • Hyödyllisiä päivityskäskyjä
 • Merkkijonojen käsittelyä ja muuttamista
 • Suorituskykynäkökohtia

 

Koulutustapahtuman päivittäinen alkaminen ja päättyminen: koulutus 9:00-16:15
Daily start and end of training event: training 9:00-16:15

Arvostelut

SQL-syventävät päivät tarjoavat SQL:n perusteet hallitsevalle ja jonkin aikaa kieltä käyttäneelle tiiviin kertauksen ja hyviä käytänteitä opettavan kurssin, jonka perusoivalluksiin kuuluu oppiminen tekemällä. Kurssin harjoitukset ovat vaikeustasoiltaan kasvavia kurssin loppua kohti, ja tekevät sen, minkä niiden on tarkoituskin: kasvattavat ruokahalua kokeilla ja varioida opittuja asioita myöhemmin omissa projekteissa.Järjestelmäsuunnittelija.
Kimmo Lassila, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

Ari Hovin SQL Syventävät Päivät -kurssi on pidetty yrityksessämme useita kertoja. Arin ammattitaito ja joustavuus on mahdollistanut räätälöidyt SQL Syventävät Päivät -kurssit meidän tarpeisiin omassa ympäristössämme. Osallistujat ovat kiitelleet kurssin olleen yksi hyödyllisimmistä kursseista heidän työurallaan!Osallistujat ovat olleet todella tyytyväisiä kurssin antiin. Minulle tämä näkyy ehkä parhaiten siinä, että meidän pitkän linjan sovelluskehittäjätkin ovat oppineet uutta ja myös kertoneet muille ko. kurssista.
Jani Nissinen, Jaospäällikkö / Section Manager, Tietokarhu Oy

Kurssi arvostelu

4.71/5

Kouluttaja:

MIRJAMARIA PETÄJÄNIEMI

KTM ja Data Engineer Ari Hovilla

KTM Mirjamaria Petäjäniemi on hankkinut tukevan kokemuksen tietovarastoinnista kehittäessään raportointia suurille ja pienemmille markkinointi-, energia-, pankki-, kiinteistö- ja logistiikka-alan yrityksille.(Suuntaa antava)
8.30-9.00 Aamiainen
9.00-11.30 Opetus
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.00 Opetus
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-16.15 Opetus

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!