Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus

Julkaisija: Edita Oyj
Tyyppi: eLearning
1 käyttäjä, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
390,00 €
+ alv. 24%.
2 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
710,00 €
+ alv. 24%.
3 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
1 030,00 €
+ alv. 24%.
4 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
1 350,00 €
+ alv. 24%.
5 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
1 670,00 €
+ alv. 24%.
6 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
1 965,00 €
+ alv. 24%.
7 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
2 260,00 €
+ alv. 24%.
8 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
2 555,00 €
+ alv. 24%.
9 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
2 850,00 €
+ alv. 24%.
10 käyttäjää, Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus
1.00 Kpl
Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus eLearning
3 145,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokurssi käsittelee Euroopan sosiaalisia ihmisoikeuksia ja niitä sääteleviä keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia, joihin 43 Euroopan maata ovat sitoutuneet. Sopimuksiin sitoutuneiden maiden joukossa ovat Suomi ja kaikki muut 27 Euroopan unionin maata.

"Euroopan sosiaalinen peruskirja on ollut voimassa jo puoli vuosisataa. Silti vieläkin se on monelle - jopa asiantuntijalle - se suuri tuntematon. Tänään, kun monet Euroopan valtiot leikkaavat kansalaisten etuuksia, tästä peruskirjasta on tullut tärkeämpi kuin koskaan ennen", toteaa työoikeuden emeritusprofessori Matti Mikkola.

Verkkokurssi avaa sosiaalisten perusoikeuksien sääntelyä ja sen tulkintoja syvällisesti mutta helposti omaksuttavalla otteella.

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokurssi koostuu seitsemästä osiosta:

1. Sosiaalisten ihmisoikeuksien yleiset piirteet: käsitteet, sopimukset ja instituutiot, arvot ja periaatteet, oikeudet ja standardit, tulkinta ja soveltaminen, valvonta, suhde EU-oikeuteen 
2. Koulutus ja työllisyys: yleinen koulutus, ammatillinen koulutus, työllisyys, työympäristö, erityinen suojelu
3. Työsuhteen ehdot: työaika, palkkaus, työsuhdeturva, nuori työntekijä, siirtotyöntekijät
4. Työmarkkinaoikeus: yhteistoiminta yrityksissä, järjestäytymisvapaus, neuvotteluoikeus, oikeus työtaisteluihin
5. Temaattiset sosiaaliset oikeudet: toimeentuloturva, asuminen, terveys, huolenpito, perheen tukeminen
6. Haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet: lapset, ikäihmiset, vammaiset, maahanmuuttajat, syrjäytyneet
7. Oikeuksien turvaaminen: oikeuksien luonne, konteksti, eurooppalainen argumentaatio, oikeuden hakeminen, barometri

Moodle-ympäristössä toimiva verkkokurssi sisältää: 

  • 7 sisältömoduulia/luentoa harjoituksineen ja
  • vapaaehtoisen verkkotentin
  • digitaalisen kurssikirjallisuuden 
  • runsaan tapausaineiston: linkit Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja - Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean tärkeimpiin ratkaisuihin
  • asiantuntijoiden videohaastatteluita vaikeimmista teemoista - haastateltavina:

              - Regis Brillat, pääsihteeri, EPS:n sihteeristö, 

              - Jarna Petman, kansainvälisen oikeuden dosentti,  Helsingin yliopisto, 

              - Czilla Kollonay, työoikeuden professori, Budapestin yliopisto, 

              - Alfredo BrutoDaCosta, sosiologian professori, Lissabonin yliopisto, 
              - Henrik Kristensen, apulaispääsihteeri, ESP:n sihteeristö
              - Niamh Casey, ESP sihteeristön asiantuntija, ESOK:in 1. alakomitean sihteeri


Kurssi käsittelee TSS-oikeuksia eurooppalaisina ihmisoikeuksina ja perusoikeuksina. Keskeisiä oikeuslähteitä ovat:

  • Euroopan sosiaalinen peruskirja
  • Euroopan ihmisoikeussopimus
  • Euroopan unionin perusoikeuskirja ja
  • Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset


Kenelle?

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet sopii  ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi sekä jatkuvasti käytössä olevaksi tietopankiksi ja oikeustapaushakemistoksi  tuomioistuimissa, asianajotoimistoissa, työmarkkinajärjestöissä ja kansalaisjärjestöissä työskenteleville lakimiehille lakimiehille ja muille perusoikeuksien parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Verkkokoulutus soveltuu opintojaksoksi yliopistoihin. Verkkokurssin kokonaisuus on noin 5 opintopistettä. Pisteytys on tarkoitettu suuntaa antavaksi. Kukin oppilaitos määrittää tarkemmin itse kurssin tai sen osa-alueiden tuottamien opintopisteiden määrän. Verkkokoulutusta on mahdollista täydentää lähiopetusjaksolla, jolla perehdytään syvällisemmin kansainvälisten tuomioistuinten suulliseen ja kirjalliseen käsittelyyn.

KÄYTTÄJÄLISENSSI 

Toistaiseksi voimassa oleva kestotilaus. Laskutuskausi 12 kk. 
Tilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei tilaaja irtisano sopimusta kahta viikkoa ennen uuden sopimuskauden alkua.

TEKIJÄ

Matti Mikkola

HINTA

1 käyttäjä 390 €
2–5 käyttäjää 320 € / käyttäjä
6 - 10 käyttäjää 295 € / käyttäjä
 

Tarvetta organisaatio- tai oppilaitoslisenssille? Pyydä tarjous:

petri.rissanen(at)edita.fi
kari.nurmio(at)edita.fi

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!