PRINCE2® Foundation 6th Edition

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Varmista paikkasi ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Tämän jälkeen ilmoittautumiset käsitellään jälki-ilmoittautumisina mahdollisuuksien mukaan.

Esittely

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) on projektijohtamisen "de facto"- standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä. PRINCE2 pyrkii luomaan hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien ja niihin liittyvien elementtien kautta yksiselitteisen tavan kaikenlaisten projektien läpivientiin. PRINCE2 tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen. PRINCE2 on erittäin laajasti hyödynnetty sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. PRINCE2-viitekehys on vapaasti saatavilla ja sen taustalla on AXELOS Ltd.

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys PRINCE2-projektinhallintaviitekehyksestä, sen prosesseista, peruskäsitteistä, elinkaaresta, periaatteista ja teemoista. Kurssi antaa osallistujille valmiuksia kohdata projektinhallinnan haasteita projektin alkuvaiheista aina projektin päättämiseen asti. PRINCE2 määrittelee tarkasti ja yksiselitteisesti kunkin projektivaiheen tuotokset ja syötteet seuraaviin vaiheisiin.

Osallistujat saavat myös ammattitaitoista ohjausta PRINCE2 Foundation Exam -sertifiointitestin läpäisemiseen harjoitustentin ja harjoitustehtävien avulla.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Wakarun kokeneet ja PRINCE2-sertifoidut valmentajat.

Kouluttaja oli kiitettävän rauhallinen, hyvä ote kurssin vetämiseen.

Harjoitukset olivat hyviä ja osallistavia!

Koulutuspäivän aikataulu

Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17.

Kurssin sisältö

PRINCE2 Foundation -kurssi on tiivis, kaksipäiväinen PRINCE2-sertifiointiin tähtäävä workshop-tyyppinen valmennus. Kurssi antaa perustason tietämyksen PRINCE2-projektinhallintaviitekehyksestä ja sen keskeisimmistä elementeistä. Kurssilla käsitellään tarkasti PRINCE2-viitemallin hyödyt sekä projektin elinkaari PRINCE2-mallin mukaisesti.

Kurssilla käydään läpi PRINCE2:n seitsemän periaatetta, seitsemän teemaa  ja seitsemän prosessia aktiviteetteineen. Agenda:

1. Päivä

 • Welcome
 • Introduction
 • Course content
 • About projects and project management
 • PRINCE2: What is it?
 • Structure of PRINCE2
 • PRINCE2 Principles
 • PRINCE2 Themes
 • Business case
 • Organization
 • Quality
 • Plans

2. Päivä

 • Risk
 • Change
 • Progress
 • Processes
 • Starting Up Project
 • Directing a project
 • Initiating a project
 • Controlling a stage
 • Managing product delivery
 • Managing a stage boundary
 • Closing a project
 • Wrap up

Kurssilla tutustutaan myös PRINCE2:n tarjoamiin tekniikoihin ja työkaluihin.

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat projektien kanssa toimivat henkilöt, projektipäälliköt, projektin tukihenkilöstö, projektiryhmän jäsenet, ohjausryhmän jäsenet, projektikoordinaattorit, projektityömenetelmien kehittäjät, konsultit ja PRINCE2-viitemallista kiinnostuneet henkilöt.

Esitiedot

Kurssin digitaalinen ennakkomateriaali lähetetään osallistujille kurssikutsun yhteydessä.

Materiaali

Kurssimateriaali ja testi ovat englanninkielisiä, opetus on suomeksi. Kurssimateriaaliin sisältyy luentomateriaalin lisäksi harjoitustehtäviä. Kurssiin kuuluu myös kotitehtäviä ja harjoitustentti.

Sertifiointitesti

Sertifiointitenttien toimittajana yhteistyökumppaninamme on PEOPLECERT. Tentin suorittavat osallistujat tulevat saamaan heiltä sähköpostia liittyen oman tenttitilin aktivoimiseen, tenttiajan varaamiseen ja sen kautta myöhemmin tuloksen sekä mahdollisen sertifikaatin toimittamiseen.

Osallistujille tilataan tenttivoucher, jonka avulla he voivat varata itselleen etävalvotun, omatoimisesti suoritettavan online-tentin. Tentti suoritetaan omalla koneella. Rekisteröintiohjeet löydät täältä ja seikkaperäiset ohjeet tenttiä varten: WindowsMac. Huomioithan voimassaoloajan saamastasi Peoplecertin viestistä, tenttiaikaa ei ole mahdollista pidentää.

Liittyvät tuotteet ja materiaalit

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
The SwirlTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for PRINCE2®.

 Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!