Vaikuttavat ja vakuuttavat vuorovaikutustaidot

Kesto: 5.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Valmennuksen sisältö

 • Asenteen merkitys
  • Itselleni, keskustelukumppanilleni
  • Yritykselleni, tehtävälleni
  • Kommunikoinnille yleensä
  • Motivoivan ja tavoitekeskeisen kommunikoinnin edellytykset
 • Henkilökohtaiset visiot/näkemykset voimavarana
  • Positiivinen asenne ihmisiin ja tilanteisiin
  • Tasavertainen neuvotteleminen
  • Henkilökohtainen vaikuttaminen
  • Innostavat esitykset
  • Puhelimen tehokas käyttö
  • Tavoitteellinen kokousten johtaminen / moderointi
  • Henkilökohtaisten voimavarojen hyödyntäminen
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
  • Vaikuttamisen lainalaisuuksien hyödyntäminen tietoisesti
  • Henkilökohtaisen suhdeverkoston laajentaminen
  • Neuvottelu
 • Keskustelun johtamisen pääperiaatteet
  • Aktiivinen kuunteleminen
  • Keskustelukumppanin signaalien tunnistaminen
  • Konfliktit
 • Miten vältän konfliktit
  • Miten käsittelen ristiriitoja ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä
  • Miten käsittelen reklamaatioita

Valmennusmenetelmät

 • Käytännönläheinen intensiivivalmennus
 • Harjoittelu ja roolipelit, jotka kattavat yllämäinitun sisällön
 • Konkreettinen ja motivoiva henkilökohtainen palaute (vahvuudet ja kehittämistä vaativat alueet)
 • Osanottajien henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet
 • Käytännön tilanteiden analysointi ja coaching koskien näitä tilanteita
 • Parhaiden menettelytapojen kehittäminen


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!