Itsetuntemuksen ja -hallinnan kehittäminen

Kesto: 4.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

1. Vaiheen tavoite

Valmennuksen tavoitteena on kehittää turhautumisen ja/tai pettymyksen sietokykyä sekä tunnistamaan omat käyttäytymismallit, joilla on taipumusta toistaa itseään, jos ei ehkäiseviä toimia ole tehty. Valmennuksessa kehitetään myös alitajunnan voiman käyttöä ”Olen sitä, mitä ajattelen”. Lisäksi valmennuksessa kehitetään osallistujien taitoja käsitellä konfrontaatioita systemaattisemmin sekä harjoitellaan rentoutumista.

1. vaihe sisältö

Valmennuksen aikana osallistujat:

 • aktivoivat ja uudistavat omia energiavaroja
 • vaikuttavat tietoisemmin päivittäisessä elämässä
 • tunnistavat päätösten syyt ja muuttavat niitä tarvittaessa
 • käsittelevät täsmällisemmin ristiriitoja
 • kokevat, mikä tekee heidät haavoittuvaksi ja miten he voivat valmistautua sitä vastaan
 • vahvistavat haluttuja käyttäytymismalleja

 

2. Vaiheen tavoite

Valmennuksen toisessa vaiheessa kehitetään osallistujien rennommaksi tulemisen taitoa, joka auttaa selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Valmennuksessa kehitetään myös osallistujien taitoja projisoida omia vahvuuksiaan tulevaisuuteen. Lisäksi valmennuksessa autetaan osallistujia tuomaan tietoisesti esiin ja kehittää, mitä on mieleen kätkeytynyt sekä auttaa suoriutumaan mentaalisesti tehtävistä, joita kohtaamme.

2. vaihe sisältö

Valmennuksen 2. vaiheen aikana osallistujat:

 • virkistävät ja syventävät 1. vaiheessa opittuja asioita
 • vaihtavat kokemuksiaan toisten osanottajien kanssa
 • läpivalaisevat oman menneisyyden
 • projisoivat ammatillisia ja henkilökohtaisia tehtäviä tulevaisuuteen
 • aktivoivat uudestaan, mikä on kadotettu ja piilossa
 • vahvistavat “hyvää” ja käsittelevät rennommin ominaisuuksia, jotka häiritsevät heitä
 • antavat lopulliset jäähyväiset esteille

Osallistujat

Valmennusryhmän maksimi koko on 10 henkilöä.

Menetelmät

 • Valmennuksen kesto on 2 + 2 valmennuspäivää
 • Kokemuksia, kokeiluja, itsenäistä, pari- ja ryhmätyöskentelyä


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!