SAFe® Product Owner/Product Manager (SAFe PO/PM)

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kurssilla tutustutaan siihen, kuinka tuotepäällikkö, tuoteomistaja, solution manager ja epic owner ohjaavat arvontuottoa SAFe-organisaatiossa. Kurssilla tutustutaan Scaled Agile Framework® -viitelehykseen ja Lean-Agile-ajatusmalliin sekä perehdytään siihen, millaisissa rooleissa tuotepäällikkö ja tuoteomistaja toimivat organisaatiossa. Lisäksi tutustutaan seikkaperäisesti arvotuottoa tukeviin työkaluihin, menetelmiin ja aktiviteetteihin. Kurssi antaa valmiudet Epicien, Featureiden ja käyttäjätarinoiden määrittelyyn SAFe-toimintaympäristössä ja luo edellytykset työjonojen ja hankkeiden ohjaamiseen Lean-Agile-organisaatiossa.
 
Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa SAFe® POPM –sertifiointi:
 
Sertifiointikoe on englanninkielinen ja se tulee suorittaa itsenäisesti nettitestinä kahden viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Testin suorittaminen kestää noin 1-2 tuntia. Sertifiointitesti sisältyy kurssin hintaan. Kurssimateriaali on englanniksi, koulutus suomeksi
 
Ennakkotiedot:
Yleinen tuntemus Scaled Agile Frameworkista, Leading SAFe (suositeltava).
 Päivä 1
-        ­Lean-Agile-ajatusmalli
-        Tuotepäällikön ja tuoteomistajan roolit
-        Portfolio-tason sisältö ja siihen vaikuttaminen
-        Arvontuoton määrittely ja ohjaaminen
 
Päivä 2
-        Toimiminen tuotepäällikkönä
-        Toimiminen tuoteomistajana
-        Sidosryhmien hallinta
-        Toimijayhteisöjen (Communities of Practice) rakentaminen

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!