PeopleCert DevOps Engineer eLearning 12 months + suomenkielinen opetus + Exam

Julkaisija: Wakaru Oy
Tyyppi: eLearning | Kesto: 12.0 tuntia
PeopleCert DevOps Engineering eLearning 12 months + suomenkielinen opetus + Exam
1.00 Kpl
PeopleCert DevOps Engineer eLearning 12 months + suomenkielinen opetus + Exam eLearning (kesto 12.0 tuntia)
895,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Valmennus esittelee osallistujille mitä DevOps tarkoittaa tuotetiimin kehittävän ja ylläpitävän jäsenen näkökulmasta. Valmennuksen jälkeen osallistujat tunnistavat nykyaikaisen DevOpsin mukaisen tiimin avainperiaatteet ja -käsitteet sekä tiedostavat yksityiskohtaiset keinot kehittää ja ylläpitää sovelluksia jatkuvan toimituksen putkea hyödyntäen. Kurssin jälkeen osallistuja pystyy työskentelemään tehokkaasti DevOps-tiimin jäsenenä analysoimalla ja soveltamalla näitä opittuja taitoja ja tietoja.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa PeopleCert DevOps Engineer -sertifiointitesti.

Oppimistavoitteet

Tämän valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa, että tutkinnon suorittajalla on riittävät tiedot, ymmärrys ja DevOps-insinöörin avaintaidot ja -työkalut ja hän pystyy työskentelemään tehokkaasti yhdessä muiden kanssa joko tiimin jäsenenä  tai sen johtajana.

Valmennus antaa sen haltijoille DevOps Engineer -roolin edellyttämän tietämyksen ja sertifioi, että hänellä on vankka ymmärrys DevOps Engineer -käytännöistä eri työkalujen avulla ja että hän pystyy soveltamaan näitä DevOps-käytäntöihin liittyvässä jokapäiväisessä työssä.

Engineer-tason kurssilla hakijat syventyvät DevOpsin käyttämiin käsitteisiin, termeihin, periaatteisiin ja työkaluihin. DevOps Engineer selventää ja suunnittelee DevOps-muutosta, validoi ja ylläpitää tuota muutosta, suunnittelee miten DevOps Full Stack -lähestymistapa voidaan ottaa käyttöön ja toteuttaa organisaatiossa ja miten se voidaan sovittaa yhteen arvon tuottamisen kanssa. Lisäksi tutuksi tulevat Scrum-metodologia, ihmiset ja kulttuuriin liittyvät vaikutukset sekä käytännöt, prosessit, automaatio ja teknologia, joita käytetään DevOpsin mukauttamiseen organisaatiossa.

PeopleCert DevOps Engineer -sertifikaatin haltijat pystyvät osoittamaan osaamisensa, ymmärryksensä ja käytännön soveltamisensa seuraavissa asioissa:

 • DevOps Engineerin tärkeimmät ominaisuudet ja keskeiset taidot.
 • Τeknisen velan, suunnittelemattoman työn ja IT-työn todelliset vaikutukset liiketoiminnan arvon tuottamiseen.
 • Arkkitehtuuri ja toiminnallisuus nykypäivän suosituimpien DevOps-työkalujen käyttöönotossa ja jatkuvan toimituksen putkessa.
 • Pilvipalveluiden ja erityisesti julkisten pilvipalvelualustojen ominaisuudet.
 • Ketterät ja vesiputousprojektien hallinnan periaatteet ja miten ne voivat tehdä DevOpsista toimivan tai rikkoa sen
 • DevOpsin kolme tapaa ja viisi ideaalia.
 • Miten mikropalvelut ovat keskeinen tekijä DevOps-aloitteen onnistumisessa.
 • Infrastruktuuri koodina (Infrastructure as code) ja sen vaikutus konfiguraationhallintaan.
 • DevOps-insinöörille välttämättömät tietoturvan perusteet.

Kohderyhmä

Tämä sertifiointi on osa PeopleCertin DevOps-pätevyysjärjestelmää, ja se on suunnattu kaikille, jotka haluavat tulla tehokkaaksi johtavaksi jäseneksi DevOps-ympäristöön, ja se edellyttää, että hakijoilla on ja osoittaa vankkaa tietoa ja ymmärrystä DevOps-termeistä, -periaatteista, -työkaluista ja -käytännöistä sekä osoitettava, että he osaavat käyttää työkaluja tehokkaasti ja tuloksellisesti. Sertifiointi voi myös palvella henkilökohtaista sertifiointia hakevia osallistujia.

Sertifikaatti antaa sen haltijoille DevOps Engineer -tehtävissä vaadittavan tietämyksen tason ja todistaa, että hänellä on vankka ymmärrys DevOps Engineer -käytännöistä eri työkalujen avulla ja että hän pystyy soveltamaan niitä jokapäiväisessä työssä, johon liittyy DevOps-käytäntöjä. Taitojen ja tietojen perustasoa käsitellään seuraavissa tutkintojärjestelmän PeopleCert DevOps Fundamentals -tasolla.

Esitietovaatimukset

Valmennukseen suositellaan ja kurssisisältö olettaa osallistujien omaksuneen PeopleCert DevOps Fundamentals -kurssin asiasisällön. Muodollista koulutukseen osallistumisen tai sertifioinnin esitieto/ennakkovaatimusta ei ole. 

eLearning

Kurssi koostuu

 • n. 11 tuntia tallennetta kurssin luokkamuotoisesta etävalmennuksesta esitettynä suomeksi + kertaustiivistelmätallenne. Valmentajana toimii Wakarun kokenut PeopleCert DevOps Engineer-sertifoitu valmentaja Lari Peltoniemi.
 • Viralliset koulutusmateriaalit englanniksi: esitysdiat (n. 250 diaa) + kirjan muodossa oleva opetusmainen jäsennys opittavasta alueesta , harjoitustentti, tutkintovaatimukset, virallinen sanasto.   
 • Sähköinen versio harjoitustentistä

Osaamisen todistaminen sertifioinnilla

Monivalintatentti, 40 kysymystä
Läpipääsyraja: 28/40 (70%)
Tenttiaika: 60 min (+ kielilisä 25% ei-natiivikielellä olevasta tentistä) = 75min
Ei oheismateriaalia
Vaatimustaso: Bloomin taso 1 -4

Valmennuksen aikana suoritettavat harjoitukset valmentavat samalla osallistujia kurssin jälkeen suoritettavaan sertifiointitestiin. Tarkemman tiedon toteutuksen tentistä näet koulutussivulta ja kutsussa on tiedot erikseen tenttityypin mukaan:

Suosittelemme vahvasti käyttämään etänä tehtäviin sertifiointitesteihin omaa kannettavaa tietokonetta tai yrityksen hallinnoimien tyäaseman tapauksessa pyytämään adminoikeuksia kokeen suorituksen ajaksi. Etänä tehtävän kokeen aikana käytettävä ohjelma tarvitsee kameran, mikrofonin, näytön ja näppäimistön seurannan oikeudet. 

Etävalvottu onlinetentti: Saat tenttivoucherin, jonka avulla voit varata itsellesi etävalvotun, omatoimisesti suoritettavan online-tentin. Tentti suoritetaan omalla koneella. Rekisteröintiohjeet löydät täältä [JI1] ja seikkaperäiset ohjeet tenttiä varten: Windows[JI2] , Mac. Huomioithan voimassaoloajan saamastasi Peoplecertin viestistä.

Katso myös

DevSecOps webinaarit oppiasta: 

Lari Peltoniemi: DevSecOps - Miten saada tietoturva luonnolliseksi osaksi kehittämistä 

Lari Peltoniemi: DevOps palvelunhallinnan näkökulmasta. 

Luokkakurssitoteutukset samasta kurssista.

Muut Wakarun PeopleCert DevOps eLearningit Oppiasta.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!